Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
MKC SOVA
Kurzy
Mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom mediátora, usporadúvanie kurzov mediátorov.
Československej armády 26, Banská Bystrica
IMG
Školský internát, rozpočtová organizácia
Internáty
Internáty vybavené kuchynkami s príslušenstvom (chladničky, rýchlovarné kanvice, mikrovlnky, žehličky), spoločenskými miestnosťami, možnosť pripojenia na internet.
Internátna 4, Banská Bystrica
IMG
A.D.E.N.
Kurzy
Horoskopy, numerológia, veštenie, anjeli, osobné konzultácie, detoxikačné programy, indigo deti, regres, meditácie, školenia osobné ako aj pre kolektívy .
Nám. Slobody 5, Banská Bystrica
IMG
Komunálny a agrárny inštitút, n.o.
Kurzy
Vzdelávanie obcí, miest, poľnohospodárskych subjektov a iných podnikateľských subjektov v oblasti energetickej diverzifikácie, spracovaní biomasy a využívaní biomasy na energetické účely.
Dolná Mičiná 90, Banská Bystrica
IMG
ACADEMY OF SUCCESS LIFE s.r.o.
Kurzy
Rozvoj osobnosti v oblasti sebapoznania, marketingu, obchodu a finančnej budúcnosti. Aktívne vzdelávanie.
Kuzmányho 16, Banská Bystrica
IMG
Prístav nádeje, o.z.
Kurzy
Občianske združenie pre pomoc zdravotne postihnutým. Organizovanie literárnych besied, súťaží, prevádzkovanie tréningového centra.
Robotnícka 2, Banská Bystrica
IMG
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o
Kurzy
Špecializácia na vzdelávanie účtovníkov Slovenska v oblasti účtovníctva a pracovného práva.
ČSA 25, Banská Bystrica
IMG
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Knižnice
Absenčné a prezenčné výpožičky, MVS a MMVS, prístup k počítaču, internetu, k odborným databázam, elektronickým informačným zdrojom, referenčná služba.
Tajovského 40, Banská Bystrica
IMG
Škola UNIVERZA
Kurzy
Kurzy pre ľudí, ktorí hľadajú pokoj vo vnútri seba samého, lásku a šťastie.
Skuteckého 30, Banská Bystrica
IMG
IU.N.EX PERSON, spol. s r.o.
Kurzy
Tvorba projektov zaoberajúcich sa vzdelávaním zamestnancov, zvyšovanie ich kvalifikácie, výskumné projekty.
Horná 13, Banská Bystrica
IMG
SNABEL, s.r.o. - organizovanie akcií
Kurzy
Usporiadanie rôznych druhov osláv a školení s možnosťou kompletného zabezpečenia, prípadne prenájom miestnosti. Cukrárenská výroba.
Podlavická cesta 16, Banská Bystrica
IMG
M&M China business - poradenstvo a prekladateľské služby
Kurzy
Poradenstvo v oblasti špedície a colné poradenstvo na čínskom trhu. Tlmočnícke a prekladateľské služby čínskeho jazyka.
Slnečné stráne 25A, Banská Bystrica
IMG
FynaMed s.r.o.
Kurzy
Organizovanie kurzov, školení, seminárov z oblasti zdravotníctva, špeciálne liečebnej rehabilitácie, ale aj kurzov zameraných na zdravý zdravotný štýl a rekondíciu, predaj kníh v danom odvetví.
Poľná 27, Banská Bystrica
IMG
Súkromná špeciálna materská škola OČKO
Materské školy
Materská škola zameraná na zdravotne znevýhodnené deti s poruchou binokulárneho videnia. Predškolská príprava zameraná na všestranný rozvoj schopností, zručností, návykov a osobnosti dieťaťa.
Slnečná 34, Banská Bystrica
IMG
Happy Hippo
Materské školy
Prevádzka alternatívy materskej školy - opatrovateľské služby, osvojovanie si anglického jazyka, netradičné metódy výučby, výučba morálnej výchovy a cnosti.
Trieda SNP 54, Banská Bystrica
IMG
EKONÓMIA, občianske združenie
Praxe a stáže
Rozširovanie odborného poznania v oblasti trhových a netrhových služieb, podpora a zabezpečovanie študijných ciest, pracovných pobytov a odborných stáží členov združenia.
Tajovského 10, Banská Bystrica
IMG
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Stredné školy
História gymnázia, zoznam tried, zoznam a kontakty na učiteľov, zastupovanie, rozpis omší v kaplnke.
Hurbanova 9, Banská Bystrica
IMG
Stredná zdravotnícka škola
Stredné školy
Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici. Možnosť denného, diaľkového a večerného štúdia.
Tajovského 24, Banská Bystrica
IMG
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Stredné školy
Stredná škola - poskytovanie štúdia v odboroch elektrotechnika a technické a informačné služby.
Hurbanova 6, Banská Bystrica
IMG
Obchodná akadémia Banská Bystrica
Stredné školy
Vzdelávanie v odbore obchodná akadémia - príprava na vykonávanie ekonomických činností.
Tajovského 25, Banská Bystrica


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.