Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Trnavská univerzita v Trnave
Vysoké školy
Trnavská univerzita - aktuality, fakulty, pracoviská univerzity, rektorát, združenia, informácie pre uchádzačov, študentov a verejnosť, veda a výskum.
Hornopotočná 23, Trnava
IMG
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vysoké školy
Moderná výchovno-vzdelávacia inštitúcia poskytujúca študentom dostatok priestoru vo filozofickej a umeleckej sfére i v oblasti iných poznatkov.
Nám. Jána Herdu 2, Trnava
IMG
Trnavský literárny klub
Vzdelávacie združenia
Informácie o činnosti občianskeho združenia a programová spolupráca s ďalšími literárnymi klubmi.
Priemyselná 4, Trnava
IMG
Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Základné školy
Informácie o škole, učiteľskom zbore, žiakoch, aktivitách školy.
Ul. Jána Bottu 27, Trnava
IMG
Základná škola v Trnave, Vančurova
Základné školy
Základná škola - triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky, prírodovedných predmetov, s rozšíreným vyučovaním jazykov. Triedy pre intelektuálne nadané deti v 1. - 6. ročníku.
Vančurova 38, Trnava
IMG
Základná škola, Trnava
Základné školy
Základná škola so športovou triedou so zameraním na ľadový hokej pre chlapcov a volejbal pre dievčatá, zriadená špeciálna trieda pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia.
Spartakovská 5, Trnava
IMG
Základná škola s materskou školou, Trnava
Materské školy
Základná škola s materskou školou - základné školstvo, vedenie žiakov k zodpovednosti, výučba základných predmetov, rozvíjanie schopností žiakov, humanistický prístup.
Ivana Krasku 29, Trnava
IMG
Spojená škola Trnava
Materské školy
Prevádzka špeciálnej základnej školy. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.
Čajkovského 50, Trnava
IMG
Materská škola, Okružná 27, Trnava
Materské školy
Materská škola 4 triedna s celodennou výchovnou starostlivosťou s vyučovacím jazykom slovenským.
Okružná 27, Trnava
IMG
Občianske združenie - Otvorené srdce
Resocializačné zariadenia
Poskytovanie poradenských, psychoterapeutických a sociálnych služieb. Nadštandardná starostlivosť v oblasti motivácie, doliečovania a prevencie závislostí.
Starohájska 2, Trnava
IMG
Stredná priemyselná škola Trnava
Stredné školy
Učebné odbory - elektronika, obchod a podnikanie, mechatronika, strojárstvo, technické služby.
Komenského 1, Trnava
IMG
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
Stredné školy
Informácie o škole a odboroch - mechanik, operátor, komerčný pracovník v doprave, železničná doprava, dopravná logistika, stolár, umelecký kováč a zámočník, umelecký stolár, strojárska výroba.
Koniarekova 17, Trnava
IMG
Stredná priemyselná škola stavebná Trnava
Stredné školy
Stredná škola. História, súčasnosť, študijné odbory, aktivity, podmienky štúdia, absolventi.
Lomonosovova 7, Trnava
IMG
OBCHODNÁ AKADÉMIA Trnava
Stredné školy
Štúdium obchodnej akadémie - podnikateľské a ekonomické činnosti.
Kukučínova 2, Trnava
IMG
SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM Dušana Nebylu
Stredné školy
Klasický tanec, balet, moderné tanečné techniky, slovenský ľudový tanec a step.
Hollého 8, Trnava
IMG
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
Stredné školy
Stredná priemyselná škola dopravná. Informácie o škole, histórií, študijných odboroch, kritériách prijatia.
Študentská 23, Trnava
IMG
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova
Stredné školy
Informácie o škole, novinky, fotoalbum, kalendár, krúžky, pedagógovia, možnosti štúdia.
Lomonosovova 2797/6, Trnava
IMG
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
Stredné školy
Stredoškolské vzdelávanie v študijných odboroch - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, opatrovateľská činnosť, sociálno - výchovný pracovník, špeciálna pedagogika a sociálna činnosť.
Kalinčiakova 24, Trnava
IMG
Centrum voľného času - Kalokagatia
Centrá voľného času
Organizovanie výchovy a vzdelávania, zábavy, oddychu a rekreačnej činnosti pre deti a mládež v ich voľnom čase.
Strelecká 1, Trnava
IMG
Jazyková škola Vallis
Doučovanie
Jazykové kurzy, preklady, tlmočenie a doučovanie pre verejnosť, firmy a individuálne. Detský tábor pre deti. Anglický, nemecký, taliansky, španielsky, francúzsky a arabský jazyk.
Hlavná 27/A, Trnava


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.