Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského, Trnava
Základné umelecké školy
Aktuálne informácie o vedení školy, možnostiach štúdia a pripravovaných podujatiach, história a súčasnosť školy, absolventi.
Štefánikova 2, Trnava
IMG
Základná umelecká škola, Trnava
Základné umelecké školy
Základné odborné umelecké vzdelávanie v literárno-dramatickom, hudobnom a tanečnom odbore pre deti a dospelých.
Mozartova 10, Trnava
IMG
Centrum voľného času - Kalokagatia
Centrá voľného času
Organizovanie výchovy a vzdelávania, zábavy, oddychu a rekreačnej činnosti pre deti a mládež v ich voľnom čase.
Strelecká 1, Trnava
IMG
Jazyková škola Vallis
Doučovanie
Jazykové kurzy, preklady, tlmočenie a doučovanie pre verejnosť, firmy a individuálne. Detský tábor pre deti. Anglický, nemecký, taliansky, španielsky, francúzsky a arabský jazyk.
Hlavná 27/A, Trnava
IMG
Slavka´s Language School
Doučovanie
Anglická jazyková škola pre deti od 2. ročníka základnej školy až po prípravu na maturitu, právnická angličtina. Kurz pre deti - začiatočníkov 2. - 4. ročník základných škôl.
Botanická 3, Trnava
IMG
Detské jasle, Hodžova, Trnava
Jasle
Detské jasle s kapacitou 55 detí - zdravotná a výchovná starostlivosť zdravým deťom vo veku od 1 do 3 rokov.
Hodžova 38, Trnava
IMG
Jasle, Okružná, Trnava
Jasle
Detské jasle s kapacitou 40 detí poskytujú zdravotnú a výchovnú starostlivosť zdravým deťom vo veku od 1 do 3 rokov.
Okružná 20, Trnava
IMG
Your Choice !, s.r.o.
Jazykové vzdelávanie
Jazykové kurzy, vzdelávanie, prekladanie a tlmočenie do a z anglického, nemeckého, maďarského, českého, ruského a ukrajinského jazyka, úradné preklady, jazykové certifikáty City & Guilds.
Agátová 8, Trnava
IMG
Bea English Studio
Jazykové vzdelávanie
Štúdium anglického a francúzskeho jazyka. Výučba slovenčiny pre cudzincov.
Hlavná 17, Trnava
IMG
Gymnázium Jána Hollého Trnava
Stredné školy
Gymnaziálne vzdelanie, organizovanie kurzov, školení a seminárov.
Na hlinách 7279/30, Trnava
IMG
Arcibiskupské gymnázium
Stredné školy
Vzdelávanie všeobecného gymnaziálneho charakteru pre chlapcov s cieľom prípravy na štúdium na VŠ.
Kalinčiakova 24, Trnava
IMG
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
Stredné školy
Informácie o štúdiu v oblasti agropodnikania, história školy.
Zavarská 9/5840, Trnava
IMG
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
Stredné školy
Poskytovanie teoretického a praktického vyučovania v štúdijných a učebných odboroch a odboroch popri zamestnaní z elektrotechnickej oblasti.
Sibírska 1, Trnava
IMG
Špeciálna základná škola internátna
Špeciálne školy
Škola zabezpečujúca výchovu a vzdelávanie mentálne a kombinovane postihnutým deťom. Stránka o škole, história, servis rodičom, galéria, rozvrh.
Spojná 6, Trnava
IMG
Spojená škola Beethovenova 27 Trnava
Špeciálne školy
Poskytovanie vzdelania pre mentálne postihnuté deti so zameraním na predprofesijnú prípravu.
Beethovenova 27, Trnava
IMG
Trnavská univerzita v Trnave
Vysoké školy
Trnavská univerzita - aktuality, fakulty, pracoviská univerzity, rektorát, združenia, informácie pre uchádzačov, študentov a verejnosť, veda a výskum.
Hornopotočná 23, Trnava
IMG
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vysoké školy
Moderná výchovno-vzdelávacia inštitúcia poskytujúca študentom dostatok priestoru vo filozofickej a umeleckej sfére i v oblasti iných poznatkov.
Nám. Jána Herdu 2, Trnava
IMG
Trnavský literárny klub
Vzdelávacie združenia
Informácie o činnosti občianskeho združenia a programová spolupráca s ďalšími literárnymi klubmi.
Priemyselná 4, Trnava
IMG
Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Základné školy
Informácie o škole, učiteľskom zbore, žiakoch, aktivitách školy.
Ul. Jána Bottu 27, Trnava
IMG
Základná škola v Trnave, Vančurova
Základné školy
Základná škola - triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky, prírodovedných predmetov, s rozšíreným vyučovaním jazykov. Triedy pre intelektuálne nadané deti v 1. - 6. ročníku.
Vančurova 38, Trnava


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.