Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Krajské centrum voľného času, Trenčín
Centrá voľného času
Organizovanie činností na vyplnenie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich záujmov, športové, umelecké a záujmové súťaže, metodicko-poradenská činnosť, starostlivosť o talentovanú mládež.
Pod Sokolicami 14, Trenčín
IMG
Centrum voľného času v Trenčíne
Centrá voľného času
Výchovno-vzdelávacie, záujmové, rekreačné a športové aktivity pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.
Východná 9, Trenčín
IMG
EMPÍRIA - Brána do sveta jazykov, s.r.o.
Doučovanie
Intenzívne jazykové kurzy pre dospelých, všeobecné a odborné jazykové kurzy pre manažérov, prázdninové jazykové pobyty pre deti a mládež. Výuka jazykov - anglický, nemecký, španielsky, ruský.
Zlatovská ulica 17, Trenčín
IMG
Škola angličtiny - AjOnline
Doučovanie
Výučba cudzích jazykov cez Skype a výučbovú aplikáciu, kurzy pre deti, dospelých, kurzy vo firmách, doučovanie, príprava na prac. pohovor, maturity, obchodná angličtina, kurzy v škôlkach.
Západná 11, Trenčín
IMG
Jazyková škola PRO English
Doučovanie
Jazyková škola - kurzy angličtiny a nemčiny, firemná výučba, doučovanie, konverzácie, individuálne kurzy, Direct Method for English, Callan Method, kurzy pre verejnosť, certifikáty.
Jilemnického 2, Trenčín
IMG
Mestské jasle Trenčín
Jasle
Detské jasle v správe mesta určené pre starostlivosť o najmenšie deti.
28. októbra 7, Trenčín
IMG
Jazyková škola CHARLOT Trenčín
Jazykové vzdelávanie
Špecializujeme sa na výučbu anglického jazyka 4x rýchlejšie pomocou dynamickej , konverzačnej Callanovej metódy vo firmách, v skupinkových kurzoch a individuálne od začiatočníkov po pokročilých. Vyučujeme aj nemecký jazyk, francúzsky jazyk a slovenčinu pre cudzincov.
M. Rázusa 2, Trenčín
IMG
Kern Services
Jazykové vzdelávanie
Výuka jazykov, kurzy slovenčiny pre turistov, online jazykové kurzy. Tlmočnícke a prekladateľské služby.
Turkovej 1727/5, Trenčín
IMG
Jazyková škola v Trenčíne
Jazykové vzdelávanie
Jazykové kurzy - Angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština, taliančina. Príprava na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Možnosť získať certifikát CITY and GUILDS.
1. mája 2, Trenčín
IMG
CANADIAN LANGUAGE SCHOOL, s.r.o.
Jazykové vzdelávanie
Vyučovanie anglického a francúzskeho jazyka, relevantnej histórie a kultúry. Kurzy pre deti, dospelých i pre firmy. Ponuka štúdia v zahraničí.
Palackého 37, Trenčín
IMG
Robert Trygve Lee
Jazykové vzdelávanie
Britská jazyková škola. Výuka angličtiny pre mládež a dospelých, jazykové kurzy pre verejnosť.
Palackého 4, Trenčín
IMG
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Knižnice
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne - kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia s pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja.
SNP 2, Trenčín
IMG
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Stredné školy
Cirkevné gymnázium s osem a štvorročnou formou štúdia. Informácie o škole, štúdiu, zamestnancoch.
Palackého 4, Trenčín
IMG
Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
Stredné školy
História školy, informácie o škole, možnosti štúdia, fotoalbum, novinky, učebné plány, krúžky, úspechy školy.
Legionárska 160, Trenčín
IMG
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín
Stredné školy
Teoretické vyučovanie (jazykové učebne, učebne strojopisu, učebne informatiky), praktické vyučovanie (odborné učebne dopravy, prepravy, logistiky).
Školská 66, Trenčín
IMG
Stredná zdravotnícka škola, Trenčín
Stredné školy
Príprava žiakov k získaniu odbornej spôsobilosti pre výkon povolania v študijných odboroch zdravotnícky asistent, laborant, farmaceutický laborant, zdravotnícky záchranár, masér a sanitár.
J. Braneckého 4, Trenčín
IMG
Pedagogická a sociálna akadémia Sv. Andreja - Svorada a Benedikta
Stredné školy
Štúdium v odboroch sociálno - výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
1. mája 7, Trenčín
IMG
Radoslav Božík
Študijné pobyty
Ponuka zahranično-pracovných pobytov, brigád, ponuka zahranično-študijných pobytov. Ponuka práce v zahraničí.
Gen. M. R. Štefánika 10, Trenčín
IMG
Language & Partner s.r.o.
Študijné pobyty
Štúdium v zahraničí - prázdninové kurzy, jazykové pobyty. Kurzy všeobecnej, obchodnej a odbornej angličtiny, príprava na skúšky, víkendové manažérske kurzy, angličtina pre deti.
Legionárska 58, Trenčín
IMG
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Vysoké školy
Trenčianska univerzita - informácie pre uchádzačov, pre študentov, pre zamestnancov, pre absolventov, pre verejnosť.
Študentská 2, Trenčín


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.