Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Materská škola Šaľa, Ul. 8. mája č. 2
Materské školy
Predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole, anglický jazyk ako integrovaná súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu.
Ul. 8. mája 2, Šaľa
IMG
Materská škola Šaľa, Okružná ul. č. 1
Materské školy
Predškolské zariadenie pre deti od 2 do 6 rokov. Grafomotorické aktivity, programy, pohybové hry a voľnočasové aktivity podporujúce zdravý životný štýl, tvorivosť a rozvoj osobnosti dieťaťa.
Okružná 1, Šaľa
IMG
Materská škola Šaľa, Ul. J. Hollého č. 40
Materské školy
Predprimárne vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov. Pohybové aktivity a hry, výlety, súťaže vystúpenia, besiedky, pozitívne trávenie voľného času, edukačné aktivity, enviromentálna výchova.
Hollého 40, Šaľa
IMG
Materská škola s výchovným jazykom maďarským Petra Pázmánya, Šaľa
Materské školy
Materská škola - predškolská výchova detí od 2 do 5 rokov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v maďarskom jazyku.
Družstevná 3, Šaľa
IMG
Mestská knižnica Šaľa
Knižnice
Prevádzkovanie mestskej knižnice, obsahuje, oddelení náučnej a odbornej literatúry, oddelenie pre deti a mládež, oddelenie beletrie pre dospelých, možnosť prístupu na internet.
Hlavná 61/15, Šaľa
IMG
Základná umelecká škola Šaľa
Základné umelecké školy
Škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie v umeleckých disciplínach. Vyučovanie v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore.
Kukučínova 27, Šaľa
IMG
Detské jasle
Jasle
Výchovné zariadenie a zariadenie sociálnych služieb poskytované zdravým deťom počas zamestnania rodičov deťom vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.
Okružná 1026/11, Šaľa
IMG
Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa
Stredné školy
Osemročné gymnázium, vzdelávanie, záujmové krúžky.
Školská 3, Šaľa
IMG
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
Stredné školy
Stredná odborná škola Szakközépiskola. Študijné odbory v agropodnikaní, chovateľstve, nadstavbové štúdium.
Štúrova 74, Šaľa
IMG
Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna ZŠ - Speciális Alapiskola a Praktická škola
Špeciálne školy
Poskytovanie základného vzdelania pre mentálne postihnutých žiakov, výchovná činnosť a špeciálne pedagogické činnosti.
Krátka 11, Šaľa
IMG
Základná škola Šaľa
Základné školy
Vyučovanie predmetov, záujmové krúžky, školský klub detí, pedagogický zbor, rada rodičov.
Bernolákova 1, Šaľa


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.