Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Základná umelecká škola, Zvolen
Základné umelecké školy
Základná umelecká škola. Akcie, koncerty, vystúpenia, výstavy, prehliadky, súťaže.
Nádvorná 3366/10, Zvolen
IMG
Centrum voľného času DOMINO vo Zvolene
Centrá voľného času
Starostlivosť o deti a mládež počas celého roka, aj v čase prázdnin. Kluby, krúžky, kurzy, podujatia, akcie, súťaže, prázdninové tábory.
Belu IV. 1567/6, Zvolen
IMG
Súkromné centrum voľného času Quo vadis
Centrá voľného času
Súkromná základná umelecká škola a súkromné centrum voľného času. Cieľom je poskytnúť mimoškolskú výchovu a vzdelávanie deťom bez rozdielu.
Ivana Krasku 7, Zvolen
IMG
Školský internát
Internáty
Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, domovoch mládeže.
J. Švermu 1736/14, Zvolen
IMG
Študentský domov a jednáleň
Internáty
Poskytovanie ubytovania pre študentov TU vo Zvolene. Ubytovacie služby aj pre hostí a širokú verejnosť hlavne počas letných prázdnin. Stravovanie pre študentov, zamestnancov a hostí univerzity.
Študentská 17, Zvolen
IMG
Jasle, 1. mája, Zvolen
Jasle
Detské jasle poskytujúce výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce vekovej kategórii dieťaťa, zaopatrenie a dohľad, odborný zdravotný a hygienický dozor, celodenná strava.
1. mája 161/1, Zvolen
IMG
Detské opatrovateľské centrum Slniečko
Jasle
Detské opatrovateľské centrum Slniečko (súkromné jasličky) - celodenná, poldenná a hodinová starostlivosť o deti vo veku do 6 mesiacov do 3 rokov.
Okružná ul. 2471, Zvolen
IMG
Mgr. Daša Melicheríková - tlmočenie
Jazykové vzdelávanie
Služby v oblasti prekladu a tlmočenia z a do nemeckého jazyka. Oblasti: ekonomika, technika, strojárstvo, doprava, stavebníctvo, právo, medicína, matričné listiny. Súkromné vyučovanie nemeckého jazyka
Dukelských hrdinov 140/22, Zvolen
IMG
Centrum ďalšieho vzdelávania Technickej univerzity vo Zvolene
Jazykové vzdelávanie
Organizácia kurzov a školení, Univerzita tretieho veku pre občanov v preddôchodkovom a dôchodkovom veku. Odbory štúdia - právo, výpočtová technika, psychológia, okrasné a liečivé rastliny, mykológia.
T.G.Masaryka 20, Zvolen
IMG
Jazyková škola Progres
Jazykové vzdelávanie
Výučba anglického a nemeckého jazyka pre deti, mládež a dospelých skupinovou alebo individuálnou formou, všeobecná aj odborná angličtina a nemčina, certifikačné skúšky Cambridge ESOL, jazykový audit.
P. Jilemnického 1035, Zvolen
IMG
EZ English
Jazykové vzdelávanie
Kurzy anglického jazyka - všeobecná aj obchodná angličtina, individuálne aj skupinové kurzy. Firemná výučba. Príprava na maturitu, prijímacie pohovory, certifikáty a skúšky.
Pribinova 126, Zvolen
IMG
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Knižnice
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene - výpožičné služby, čitáreň, študovňa, oddelenie spoločenskovednej a umenovednej literatúry a hudobná poslucháreň, on-line katalógy.
Ul. Ľ. Štúra 5, Zvolen
IMG
Ing. Ján Peťko - IPEKO
Kurzy
Vzdelávacia agentúra, ponuka kurzov - dane a účtovníctvo, zmeny v legislatíve, elektronické podávanie colného vyhlásenia, zákonník práce.
Jazmínova 3273/16, Zvolen
IMG
EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. - e-learning
Kurzy
Spoločnosť poskytujúce komplexné služby v oblasti elektronického vzdelávania (e-learning).
Študentská 32, Zvolen
IMG
Centrum rozvoja osobnosti, s.r.o.
Kurzy
Semináre zamerané na osobnostný rozvoj a riešenie životných situácií, rozvoj emočnej inteligencie a sociálnych zručností pre verejnosť a firmy.
Tehelná 4, Zvolen
IMG
D & D ekonom, s.r.o.
Kurzy
Organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií vrátane lektorskej činnosti.
Štúrova 2, Zvolen
IMG
Materská škola Hviezdička, n.o.
Materské školy
Súkromná materská škola pre deti od 2 rokov. Tradičné a nové formy výchovy, pohybové, rekreačné aktivity, rozvoj komunikačných schopností, grafomotorické cvičenia, dôraz na zdravý spôsob života.
Okružná 2471/131, Zvolen
IMG
Materská škola Imatra 2548/8 Zvolen
Materské školy
Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku 2 - 6 rokov a detí s odloženou školskou dochádzkou. Rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality, sociality, tvorivosti, podporovanie logického myslenia.
Imatra 2548/8, Zvolen
IMG
Komunita - Ľudovítov n.o.
Resocializačné zariadenia
Resocializácia, individuálna aj skupinová psychoterapia, poskytovanie poradenstva, relaxačné techniky.
Zvolen, Zvolen
IMG
Technická akadémia
Stredné školy
Stredná odborná škola technická. Informácie o škole, zamestnancoch, prijímacom konaní, predmetoch.
J. Švermu 1, Zvolen


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.