Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Súkromné umelecké a športové gymnázium Pink Harmony Academy
Stredné školy
Súkromné gymnázium so špeciálnym zameraním a možnosťou odborného rozvíjania umeleckých alebo športových schopností popri gymnaziálnom vzdelávaní.
Kalinčiakova 87, Zvolen
IMG
Špeciálna základná škola, Zvolen
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola zdravotne znevýhodnených spôsobom primeraným ich postihnutiu. Prípravný ročník, Školský klub detí, záujmové krúžky.
Sokolská 2291/111, Zvolen
IMG
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoké školy
Technická univerzita - informácie o Lesníckej fakulte, Drevárskej fakulte, Fakulte ekológie a environmentalistiky, Fakulte enviromentálnej a výrobnej techniky.
T.G.Masaryka 24, Zvolen
IMG
Súlad - vzdelávací program
Vzdelávacie združenia
Podporovanie osobnostného rozvoja ľudí pomocou vzdelávacích, voľno - časových a relaxačných programov.
Tehelná 4, Zvolen
IMG
Ing. Ján Peťko - IPEKO
Kurzy
Vzdelávacia agentúra, ponuka kurzov - dane a účtovníctvo, zmeny v legislatíve, elektronické podávanie colného vyhlásenia, zákonník práce.
Jazmínova 3273/16, Zvolen
IMG
EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. - e-learning
Kurzy
Spoločnosť poskytujúce komplexné služby v oblasti elektronického vzdelávania (e-learning).
Študentská 32, Zvolen
IMG
Centrum rozvoja osobnosti, s.r.o.
Kurzy
Semináre zamerané na osobnostný rozvoj a riešenie životných situácií, rozvoj emočnej inteligencie a sociálnych zručností pre verejnosť a firmy.
Tehelná 4, Zvolen
IMG
D & D ekonom, s.r.o.
Kurzy
Organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií vrátane lektorskej činnosti.
Štúrova 2, Zvolen
IMG
Základná umelecká škola, Zvolen
Základné umelecké školy
Základná umelecká škola. Akcie, koncerty, vystúpenia, výstavy, prehliadky, súťaže.
Nádvorná 3366/10, Zvolen
IMG
Materská škola Hviezdička, n.o.
Materské školy
Súkromná materská škola pre deti od 2 rokov. Tradičné a nové formy výchovy, pohybové, rekreačné aktivity, rozvoj komunikačných schopností, grafomotorické cvičenia, dôraz na zdravý spôsob života.
Okružná 2471/131, Zvolen
IMG
Materská škola Imatra 2548/8 Zvolen
Materské školy
Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku 2 - 6 rokov a detí s odloženou školskou dochádzkou. Rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality, sociality, tvorivosti, podporovanie logického myslenia.
Imatra 2548/8, Zvolen
IMG
Komunita - Ľudovítov n.o.
Resocializačné zariadenia
Resocializácia, individuálna aj skupinová psychoterapia, poskytovanie poradenstva, relaxačné techniky.
Zvolen, Zvolen
IMG
Technická akadémia
Stredné školy
Stredná odborná škola technická. Informácie o škole, zamestnancoch, prijímacom konaní, predmetoch.
J. Švermu 1, Zvolen
IMG
Centrum voľného času DOMINO vo Zvolene
Centrá voľného času
Starostlivosť o deti a mládež počas celého roka, aj v čase prázdnin. Kluby, krúžky, kurzy, podujatia, akcie, súťaže, prázdninové tábory.
Belu IV. 1567/6, Zvolen
IMG
Súkromné centrum voľného času Quo vadis
Centrá voľného času
Súkromná základná umelecká škola a súkromné centrum voľného času. Cieľom je poskytnúť mimoškolskú výchovu a vzdelávanie deťom bez rozdielu.
Ivana Krasku 7, Zvolen
IMG
Školský internát
Internáty
Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, domovoch mládeže.
J. Švermu 1736/14, Zvolen
IMG
Študentský domov a jednáleň
Internáty
Poskytovanie ubytovania pre študentov TU vo Zvolene. Ubytovacie služby aj pre hostí a širokú verejnosť hlavne počas letných prázdnin. Stravovanie pre študentov, zamestnancov a hostí univerzity.
Študentská 17, Zvolen
IMG
Jasle, 1. mája, Zvolen
Jasle
Detské jasle poskytujúce výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce vekovej kategórii dieťaťa, zaopatrenie a dohľad, odborný zdravotný a hygienický dozor, celodenná strava.
1. mája 161/1, Zvolen
IMG
Detské opatrovateľské centrum Slniečko
Jasle
Detské opatrovateľské centrum Slniečko (súkromné jasličky) - celodenná, poldenná a hodinová starostlivosť o deti vo veku do 6 mesiacov do 3 rokov.
Okružná ul. 2471, Zvolen
IMG
Mgr. Daša Melicheríková - tlmočenie
Jazykové vzdelávanie
Služby v oblasti prekladu a tlmočenia z a do nemeckého jazyka. Oblasti: ekonomika, technika, strojárstvo, doprava, stavebníctvo, právo, medicína, matričné listiny. Súkromné vyučovanie nemeckého jazyka
Dukelských hrdinov 140/22, Zvolen


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.