Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (5) - Prešov (3) - Malacky (2) - Lučenec (2) - Hurbanovo (2) - Nitra (2) - Ružomberok (2) - Trnava (2) - Topoľčany (2) - Ždaňa (1) - Zvolen (1) - Zlaté Moravce (1) - Zborov (1) - Turzovka (1) - Trstín (1) - Šuja (1) - Šaľa (1) - Svit (1) - Spišský Štiavnik (1) - Sobrance (1) - Skalica (1) - Sereď (1) - Rimavská Sobota (1) - Bardejov (1) - Bánovce nad Bebravou (1) - Podolínec (1) - Piešťany (1) - Ostrovany (1) - Nové Zámky (1) - Námestovo (1) - Moldava nad Bodvou (1) - Michalovce (1) - Martin (1) - Malý Slivník (1) - Hrabušice (1) - Holíč (1) - Hlohovec (1) - Handlová (1) - Dunajská Streda (1) - Liptovský Mikuláš (1) - Levoča (1) - Krupina (1) - Kráľovský Chlmec (1) - Košice (1) - Komjatice (1) - Kolárovo (1) - Jarovnice (1)
IMG
Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola, logopedická starostlivosť, psychologické poradenstvo.
Radlinského 677, Bánovce nad Bebravou
IMG
Spojená škola internátna, Michalovce
Špeciálne školy
Základná škola pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami - vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Možnosť ubytovania žiakov na internáte, ktorý je so školou spojený.
Školská 10, Michalovce
IMG
Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov
Špeciálne školy
Poradenstvo, výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi edukačnými potrebami.
Jarovnice 96, Jarovnice
IMG
Špeciálna základná škola Moldava nad Bodvou
Špeciálne školy
Základné vzdelanie a výchova pre znevýhodnené deti, záujmové krúžky, organizácia výletov a školských akcií.
Hlavná 53, Moldava nad Bodvou
IMG
Spojená škola internátna Ždaňa
Špeciálne školy
Internátna základná škola pre mentálne postihnuté deti a deti s poruchami učenia. Rôzne druhy terapie - animoterapia, arteterapia, muzikoterapia.
Ždaňa 244, Ždaňa
IMG
Spojená škola sv. Jozefa internátna
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola s materskou školou pre výchovu a vzdelávanie žiakov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia.
ul. Jašíkova 219, Turzovka
IMG
Dievčenské reedukačné centrum Trstín
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola a odborné učilište pre deti a mládež s poruchami správania. V centre je škola s dvomi triedami - 8. a 9. ročník a stredná odborná škola s 3 odbormi.
Trstín 345, Trstín
IMG
Spojená škola, Jatočná 4, Skalica
Špeciálne školy
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
Jatočná 4, Skalica
IMG
Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda
Špeciálne školy
Poskytovanie vzdelania pre mentálne postihnuté deti. Vyučovanie v jazyku maďarskom.
Sládkovičova 6/903, Dunajská Streda
IMG
ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Špeciálne školy
Komplexná starostlivosť o deti s rôznym druhom a stupňom narušenej komunikačnej schopnosti. Neinvestičný fond pre školu.
Vlastenecké nám. 1, Bratislava-Petržalka
IMG
Špeciálna základná škola s materskou školou; Špeciálna základná škola pre telesne postihnutých
Špeciálne školy
Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím a špeciálna základná škola s materskou školou.
Mudroňova 1, Nitra
IMG
Špeciálna základná škola, Sereď
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola. Výchova a vzdelávanie pre mentálne i kombinovane postihnuté deti.
Fándlyho 751, Sereď
IMG
Spojená škola, Pod papierňou, Bardejov
Špeciálne školy
Základná škola - výchovno-vzdelávacia činnosť, rozvoj individuálnych vlôh, schopností a možností dieťaťa.
Pod papierňou, Bardejov
IMG
Súkromná spojená škola, Pod kopcom 75, Nové Zámky
Špeciálne školy
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre deti s mentálnym postihnutím, pre deti postihnuté autizmom s mentálnym postihnutím a pre deti s viacnásobným postihnutím.
Pod kopcom 75, Nové Zámky
IMG
Spojená škola Pribinova, Malacky
Špeciálne školy
Poskytovanie vedomostí a zručností deťom s mentálnou retardáciou pre zapojenie sa do pracovného procesu a života spoločnosti.
Pribinova 16/1, Malacky
IMG
Špeciálna základná škola, Holíč
Špeciálne školy
Poskytovanie špeciálnych výchovno - vzdelávacích služieb, školský klub, jedáleň.
Kollárova 21, Holíč
IMG
Špeciálna základná škola, Ostrovany
Špeciálne školy
Poskytovanie vzdelávania a výchovy rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Ostrovany 11, Ostrovany
IMG
Spojená škola, Zlaté Moravce
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola, komplexná starostlivosť o deti s mentálnym, zmyslovým, či telesným postihnutím a o zdravotne oslabené alebo choré deti.
J. Kráľa 39, Zlaté Moravce
IMG
Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna ZŠ - Speciális Alapiskola a Praktická škola
Špeciálne školy
Poskytovanie základného vzdelania pre mentálne postihnutých žiakov, výchovná činnosť a špeciálne pedagogické činnosti.
Krátka 11, Šaľa
IMG
Spojená škola, Liptovský Mikuláš
Špeciálne školy
Spojená škola so špeciálnou základnou školou. Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím.
J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.