Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (10) - Košice (5) - Nitra (2) - Prešov (2) - Zlaté Moravce (2) - Žilina (2) - Zvolen (1) - Veľký Meder (1) - Veľký Krtíš (1) - Trnava (1) - Trenčín (1) - Ružomberok (1) - Rimavská Sobota (1) - Poniky (1) - Pezinok (1) - Nové Zámky (1) - Liptovský Mikuláš (1) - Hronská Breznica (1) - Dolná Krupá (1) - Bojničky (1) - Bojnice (1) - Banská Štiavnica (1) - Banská Bystrica (1)
IMG
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Veľký Krtíš
Vzdelávacie združenia
Podpora podnikania a kultúry v okolí Veľkého Krtíša.
Námestie A. H. Škultétyho 1, Veľký Krtíš
IMG
FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE
Vzdelávacie združenia
OZ Fórum starej Štiavnice - záchrana, obnova, rozvoj historických pamiatok a tradícií Banskej Štiavnice.
Andreja Kmeťa 8, Banská Štiavnica
IMG
Outdoor Institute, občianske združenie
Vzdelávacie združenia
Organizovanie výchovno - vzdelávacích aktivít, programov a podujatí pre deti, mládež a dospelých formálnym a neformálnym vzdelávaním, realizácia utdoorových aktivít.
Tajovského 40, Banská Bystrica
IMG
Občianske združenie Za troma mostami
Vzdelávacie združenia
Podpora kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Nové Zámky.
Wolkerova 5, Nové Zámky
IMG
Občianske združenie Podpolianska ratolesť
Vzdelávacie združenia
Pomoc vo výchovno-vzdelávacom procese detí a mládeže, zachovavanie a zveľaďovanie kultúrneho a prírodného dedičstva Podpolianskeho regiónu a skvalitnenie života na vidieku.
Malá Stráňa 42, Poniky
IMG
Spolok Martina Rázusa, občianske združenie
Vzdelávacie združenia
Občianske združenie podporujúce Martina Rázusa - propagácia diel a života. Články, publikácie, rodný dom.
Námestie osloboditeľov 31, Liptovský Mikuláš
IMG
Občianske združenie DEMIAN
Vzdelávacie združenia
Zveľaďovanie životného prostredia, zachovávanie kultúrnych tradícií, pamiatok v obci a okolí, organizovanie rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.
Hronská Breznica 111 , Hronská Breznica
IMG
Informačné poradenské Centrum Rómov Rimavská Sobota
Vzdelávacie združenia
Občianske združenie. Poradenstvo pri hľadaní zamestnania, sociálno - právne poradenstvo, ekonomické poradenstvo, podpora vzdelávania.
Malohontská 1931, Rimavská Sobota
IMG
TechPark, o. z.
Vzdelávacie združenia
Snaha o rozvoj vedy, techniky a výskumu. Vydavateľ odborného mesačníka Technika a SolarTechnika, EcoTechnika, TriboTechnika.
Pltnícka 4, Žilina
IMG
Diecézne centrum mládeže Archa
Vzdelávacie združenia
Animátorská škola, komplexný výchovno-vzdelávací a tréningový program pre prípravu animátorov kresťanských - najmä detských a mládežníckych skupín a spoločenstiev.
Bojničky 27, Bojničky
IMG
Remedios o.z.
Vzdelávacie združenia
Produkcia flamencových koncertov, eventov, workshopov a jazykových kurzov.
Pankuchova 1, Bratislava
IMG
ROSART, občianske združenie
Vzdelávacie združenia
Občianske združenie s cieľom rozvíjať a podporovať kultúrne a umelecké povedomie v meste Ružomberok a regióne Liptov.
Žilinská cesta 1641/13, Ružomberok
IMG
Suche Karki
Vzdelávacie združenia
Mužská spevácka skupina prezentovaná šarišskými, zemplínskymi, rusínskymi a horehronskými piesňami s regrútskou, vojenskou, či ľúbostnou tematikou.
Mukačevská 20, Prešov
IMG
Akadémia Komenského o.z.
Vzdelávacie združenia
Uspokojovanie v oblasti výučby cudzích jazykov, aktuálnych právnych noriem, z oblasti ekonomiky, hospodárstva, podnikania a manažmentu, informačných technológií a rozvoja osobnosti.
Námestie SNP 9, Trenčín
IMG
EDOS-PEM s.r.o.
Vzdelávacie združenia
Inštitút vzdelávania - poskytovanie vzdelávacích služieb, realizácia seminárov a rôznych vzdelávacích kurzov.
Tematínska 4, Bratislava
IMG
Občianske združenie Stopy
Vzdelávacie združenia
Kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické združenie. Rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej osobnosti. Vzdelávacie programy o vede, kultúre, umení, literatúre a ekológii.
Halašova 9, Žilina
IMG
Občianske združenie Krajina
Vzdelávacie združenia
Rozvoj vidieka a agroturistiky, reštaurovanie historických pamiatok, revitalizácia krajiny, ekologizácia vodohospodárstva, znižovanie nezamestnanosti na vidieku, podpora kultúrnych aktivít.
Bernolákova 37, Zlaté Moravce
IMG
PERSONA - občianske združenie
Vzdelávacie združenia
Komunitná sociálna práca, vzdelávanie, poradenstvo, individuálne plány rozvoja osobnosti, prax pre študentov, publikačná činnosť, spolupráca s partnerskými organizáciami.
Vrančovičova 29, Bratislava
IMG
Občianske združenie DIVADLO PIKI
Vzdelávacie združenia
Organizovanie divadelných predstavení, najmä pre malé deti.kočovanie po divadlách a kultúrnych zariadeniach doma a v zahraničí so svojím programom.
Obrancov mieru 18, Pezinok
IMG
Slovenské Hnutie Obrody
Vzdelávacie združenia
Občianske združenie, prehlbovanie národného povedomia a vlastenectva Slovákov. Organizovanie spomienkových akcií a podujatí.
Farská 5, Nitra


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.