Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Košice (6) - Bratislava (5) - Banská Bystrica (3) - Prešov (3) - Nitra (2) - Trenčín (2) - Zvolen (2) - Kysucké Nové Mesto (2) - Žilina (1) - Krupina (1) - Valaliky (1) - Turzovka (1) - Trnava (1) - Poprad (1) - Piešťany (1) - Partizánske (1) - Nová Baňa (1) - Nižná (1) - Trebišov (1) - Štúrovo (1) - Svätý Jur (1) - Stropkov (1) - Stará Turá (1) - Stará Ľubovňa (1) - Spišské Podhradie (1) - Sobrance (1) - Sabinov (1) - Prievidza (1) - Námestovo (1) - Myjava (1) - Martin (1) - Liptovský Hrádok (1) - Levoča (1) - Levice (1) - Bojnice (1) - Beluša (1) - Bardejov (1) - Kežmarok (1) - Hozelec (1) - Holíč (1) - Handlová (1) - Giraltovce (1) - Galanta (1) - Detva (1) - Brezno (1)
IMG
Centrum voľného času Bratislava Staré Mesto
Centrá voľného času
Centrum voľného času. Zabezpečuje aktívne využitie voľného času v popoludňajších hodinách v rôznych záujmových krúžkoch, prázdninovú a výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Štefánikova 35, Bratislava
IMG
Centrum voľného času v Starej Ľubovni
Centrá voľného času
Program na vyplnenie voľného času detí a mládeže, krúžky - country tance, mladá gazdinka, základy práce s internetom, mladý rybár, klub moderátoriek, tábory, turnaje, olympiády.
Farbiarska 35, Stará Ľubovňa
IMG
Centrum voľného času Bardejov
Centrá voľného času
Prevádzkovanie záujmových útvarov pre deti a mládež zameraných na spoločenské vedy, techniku, turistiku, elektrotechniku.
Dlhý rad 12, Bardejov
IMG
Centrum voľného času SPEKTRUM v Prievidzi
Centrá voľného času
Centrum pre vyplnenie voľného času detí a mládeže. Rôzne záujmové útvary - mažoretky, oddelenie športu, telesnej výchovy, výpočtovej techniky, foto klub.
S. Chalupku 10, Prievidza
IMG
Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica
Centrá voľného času
Výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Záujmové krúžky, prázdninové podujatia, zóny voľného času.
Havranské 9, Banská Bystrica
IMG
Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach
Centrá voľného času
Vyplnenie voľného času detí mimoškolskými aktivitami - počítače, tanec, výtvarná, jazykové, literárno-dramatické krúžky.
Školská 9, Bojnice
IMG
ABC - Centrum voľného času Stropkov
Centrá voľného času
Organizovanie krúžkov - ľudový a moderný tanec, aranžovanie, plávanie, lyžovanie, karate, šach, mažoretky, gymnastika, bábkohra, futbal, turistický a letecko-modelársky krúžok.
Hlavná 68/2, Stropkov
IMG
ABC - Centrum voľného času
Centrá voľného času
Organizovanie podujatí, krúžkov, internetový klub, tábory, športové aktivity, hry.
Októbrová 30, Prešov
IMG
Centrum voľného času Košice
Centrá voľného času
Školské zariadenie, podporovanie mimoškolských aktivít, záujmové kluby a krúžky pre deti a mládež, organizovanie akcií.
Strojárska 3, Košice
IMG
Centrum voľného času Myjava
Centrá voľného času
Výchovno-vzdelávacie zariadenie pre využívanie voľného času deti a mládeže - krúžky, kurzy, kluby, súbory, podujatia.
Dolná štvrť 368/23, Myjava
IMG
DOMČEK - Centrum voľného času
Centrá voľného času
DOMČEK - Centrum voľného času. Nakladanie s voľným časom ako s hodnotou, v ktorej sa rozvíjajú všetky stránky osobnosti. Záujmové kluby, krúžky, vystúpenia, olympiády a postupové súťaže.
M.R.Štefánika 33, Krupina
IMG
Centrum voľného času Turzovka
Centrá voľného času
Centrum voľného času. Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej, kultúrnej, záujmovej a relaxačnej činnosti. Rozvoj záujmov, talentu, nadania a sebauvedomovania detí a mládeže.
Ul.R.Jašíka 179, Turzovka
IMG
Centrum voľného času Kežmarok
Centrá voľného času
Školské zariadenie, zabezpečovanie pravidelnej a príležitostnej činnosti, organizovanie okresných kôl školských súťaží a predmetových olympiád, organizovanie detských táborov v čase prázdnin.
Dr. Alexandra, Kežmarok
IMG
Cirkevné centrum voľného času, Nitra
Centrá voľného času
Krúžky počas školského roka, prázdninová činnosť, podujatia. Oddelenie jazykov, vedy a techniky, spoločenských vied, estetiky, telesnej výchovy a športu, pastoračné oddelenie.
Hviezdoslavova 7, Nitra
IMG
Centrum voľného času AHOJ
Centrá voľného času
Organizovanie krúžkov, klubov a tvorivých dielní pre deti. Športový, výtvarný, astronomický, redakčný, keramický, tanečný krúžok, kluby pre mladých, romale klub.
Teplická 83, Piešťany
IMG
Krajské centrum voľného času, Trenčín
Centrá voľného času
Organizovanie činností na vyplnenie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich záujmov, športové, umelecké a záujmové súťaže, metodicko-poradenská činnosť, starostlivosť o talentovanú mládež.
Pod Sokolicami 14, Trenčín
IMG
Centrum voľného času Stará Turá
Centrá voľného času
Centrum voľného času. Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, mládež, rodičov v oblasti pravidelnej a nepravidelnej činnosti a počas školského raka i prázdnin.
M. R. Štefánika 355, Stará Turá
IMG
Centrum voľného času v Trenčíne
Centrá voľného času
Výchovno-vzdelávacie, záujmové, rekreačné a športové aktivity pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.
Východná 9, Trenčín
IMG
Súkromné centrum voľného času, Banská Bystrica
Centrá voľného času
Súkromné centrum voľného času. Privátne školské zariadenie zamerané na mimoškolské aktivity detí, mládeže a dospelých.
Radvanská 1, Banská Bystrica
IMG
Centrum voľného času RELAX v Handlovej
Centrá voľného času
Centrum voľného času RELAX. Rozvoj záujmov a schopností detí a mládeže príležitostnej činnosti formou podujatí a aktivít.
Nádaždyho 2, Handlová


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.