Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (13) - Košice (5) - Banská Bystrica (3) - Trnava (2) - Trenčín (2) - Žilina (2) - Zvolen (1) - Sládkovičovo (1) - Ružomberok (1) - Prešov (1) - Nitra (1) - Liptovský Mikuláš (1) - Komárno (1) - Dubnica nad Váhom (1) - Banská Štiavnica (1)
IMG
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vysoké školy
Poskytovanie vysokoškolského vzdelania európskej a svetovej kvality, uskutočňovanie výskumu, rozvíjanie hodnôt slovenskej a svetovej kultúry.
Národná 12, Banská Bystrica
IMG
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Vysoké školy
Akadémii umení v Banskej Bystrici - rektorát, aktuality, fakulty, kontakty.
Jána Kollára 22, Banská Bystrica
IMG
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o.
Vysoké školy
Možnosti štúdia v akreditovaných bakalárskych programoch. Hudobná teória a interpretácia - hra na nástroj, spev, vážna hudba a jazz, dirigovanie. Hudobná teória a tvorba - kompozícia a design
Botanická 354/2, Banská Štiavnica
IMG
Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Vysoké školy
Súkromná vysoká škola. Regionálne konzultačné stredisko, vzdelávanie pre oblasť bankovníctva a finančnej sféry, bakalárske štúdium v siedmich študijných odboroch, magisterské štúdium v dvoch odboroch.
Námestie slobody 3, Banská Bystrica
IMG
Trnavská univerzita v Trnave
Vysoké školy
Trnavská univerzita - aktuality, fakulty, pracoviská univerzity, rektorát, združenia, informácie pre uchádzačov, študentov a verejnosť, veda a výskum.
Hornopotočná 23, Trnava
IMG
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vysoké školy
Moderná výchovno-vzdelávacia inštitúcia poskytujúca študentom dostatok priestoru vo filozofickej a umeleckej sfére i v oblasti iných poznatkov.
Nám. Jána Herdu 2, Trnava
IMG
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoké školy
Vzdelávacia inštitúcia. Informácie o štúdiu pre študentov a o umeleckých aktivitách.
Ventúrska 3, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Slovenská zdravotnícka univerzita
Vysoké školy
SZU zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie I., II. a tretieho stupňa v akreditovaných študijných odboroch, kontinuálne medicínske vzdelávanie (CME) a kontinuálny profesijný rozvoj (CPD).
Limbová 12, Bratislava - Nové Mesto
IMG
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Vysoké školy
Príprava budúcich lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky, informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy.
Šrobárova 2, Košice
IMG
Žilinská univerzita v Žiline
Vysoké školy
Výchovno - vzdelávacia činnosť - tri stupne vysokoškolského štúdia, fakulty, ústavy a pracoviská, odkazy.
Univerzitná 1, Žilina
IMG
Vysoká škola výtvarných umení
Vysoké školy
Vysoká škola - štúdium, študijné oddelenie, zahraničné oddelenie, katedry, knižnica, galéria Medium, prijímačky.
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Univerzita J. Selyeho
Vysoké školy
Vysokoškolské štúdium v maďarskom jazyku, regionálne vedecké centrum, priestor pre vedecké bádania.
Bratislavská cesta 3322, Komárno
IMG
Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.
Vysoké školy
Súkromná neštátna heterogénna vysoká škola regionálneho významu. V sieti európskeho vzdelávania je tu pre minimálne bilingválne vzdelávanie, dovzdelávanie a prevzdelávania občanov V4.
Fučíkova 269, Sládkovičovo
IMG
Paneurópska vysoká škola n.o.
Vysoké školy
Súkromná vysoká škola. Vzdelanie na piatich fakultách - Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie.
Tomášikova 20, Bratislava
IMG
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Vysoké školy
Všetky informácie o Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši - o štúdiu, katedry, pracoviská, knižnica.
Demänová 393, Liptovský Mikuláš
IMG
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vysoké školy
Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania najmä v technických, technologických, technicko-ekonomických, technicko-informačných a technicko-umeleckých študijných odboroch.
Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Vysoké školy
Akreditované vysokoškolské štúdium (denné/externé) s dominantným vyučovacím jazykom nemeckým. Zabezpečuje vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa na fakultách: Fakulta medzinárodného podnikania, Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta cestovného ruchu.
Radlinského 9, Bratislava
IMG
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.
Vysoké školy
Informácie o činnosti vysokej školy, o histórii, katedry, oznamy a informácie pre uchádzačov a študentov.
Palackého 1, Bratislava
IMG
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoké školy
Denné a externé štúdium v študijnom odbore Bezpečnostný manažment.
Kukučínova 17, Košice - Juh
IMG
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Vysoké školy
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave ponúka: Magisterský študijný program, Bakalársky študijný program.
Bárdošova 33, Bratislava


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.