Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Milan Krasňanský - M.K. UNIVERSAL
Hodinový manžel
Pomoc v domácnosti - hodinový manžel. Rekonštrukcie fasád budov. Zatepľovanie fasád systémom Q-THERM.
Staničná 2, Trnava
IMG
Elena Malatinská - ZÁLOŽŇA MDE
Záložne
Záložňa s elektronikou, zlatými výrobkami, elektrickými zariadeniami.
Novosadská 4, Trnava
IMG
Erik Današ - ČADA
Montáž
Bezpečnostné zámky, vložky, bezpečnostné kovania, zárubne, bezpečnostná technika, panoramatické kukátka. Predaj bezpečnostných dverí.
Lomonosovova 2, Trnava
IMG
Marta Grmanová - úprava odevov
Krajčírske a návrhárske služby
Úpravy odevov - úprava veľkosti, zužovanie a skracovanie dÄşžok, výmena zipsov, podšívok alebo vypchávok.
Piešťanská 3, Trnava
IMG
Ing. Silvia Chudá
Bezpečnostné služby
Autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany.
Bučianska 6582/7, Trnava
IMG
OPRaS - TZ, s.r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Firma ponúka svoje služby v oblasti starostlivosti o technické zariadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia - revíznu činnosť, stavebný dozor, výrobnú a montážnu činnosť, školenia a servis, vypracovanie dokumentácie, poradenstvo.
Maxima Gorkého 3, Trnava
IMG
GALEN, s.r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Energetická certifikácia a poradenstvo, energetický audit, termovízia.
Trstínska cesta 10, Trnava
IMG
SERVIS EXCENTER TECHNIK, s.r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Meranie, skúšanie a overenie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov, servis a opravy výstredníkových lisov.
V. Clementisa 53, Trnava
IMG
ELVYT, spol. s r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Opravy, dodávka, montáž, odborné skúšky a prehliadky, modernizácie výťahov. Trakčné, hydraulické, osobné, nákladné, lôžkové, panoramatické, skupinové výťahy do administratívnych budov, hotelov.
Nobelova 12, Trnava
IMG
Ing. Irena Kreutzová - RENAK
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Energetická certifikácia budov - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov. Odborné posudky z oblasti stavebnej fyziky - svetlo, teplo, hluk.
Tamaškovičova 14, Trnava
IMG
Ing. Igor Pechan - IPOS
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Energetická certifikácia budov a stavieb, tepelná ochrana, spotreba energie.
Lomonosovova 6, Trnava
IMG
REAKTORTEST, s.r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Nedeštruktívne kontroly zariadení pre jadrový priemysel, kontroly tlakových nádob reaktorov. Poradenská a konzultačná činnosť pre nedeštruktívne kontroly a skúšobníctvo.
Átriová 1, Trnava
IMG
ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Montáže elektrických zariadení a výmenníkových staníc, elektrorevízie, revízia kotlov, klimatizácií, vodomerov, armatúr, meračov tepla.
Rybníková 550/14, Trnava
IMG
SLOVRIA SLOVAKIA - realizácia investičných akcií
Montáž
Spracovanie projektovej dokumentácie, dodávky a montáž oceľových konštrukcií a zariadení. Realizácia investičných akcií v oblasti energetiky, životného prostredia a chemického priemyslu.
Veterná 18/B, Trnava
IMG
Ing. Ján Hrnčírik - GIGASOFT
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Vykonávanie revízií elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov a rozvádzačov v objektoch triedy A.
Hlavná 6, Trnava
IMG
MEREGA CONTROLS s.r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Revízie elektrických zariadení a rozvodov. Výroba MaR, systémov riadenia a elektrických zariadení do 1000 V, analýzy, riešenia, návrhy.
Priemyselná 1, Trnava
IMG
Peter Morvay - ELEKTROINŠTALÁCIE
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Revízie elektrických zariadení. Slaboprúd, silnoprúd, bleskozvody, rekonštrukcia elektroinštalácií, EZS, EPS.
Coburgova 13, Trnava
IMG
Bronislav Holovič - BH - CHLAD
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Inštalácie, revízie a servis chladiarenských zariadení.
A. Kubinu 6934/10, Trnava
IMG
Ing. Ivan Sýkora
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov, odstraňovanie porevíznych závad, projektová činnosť elektrických zariadení, inžiniersko-poradenská činnosť, školenia.
Študentská 4, Trnava
IMG
K - KONTROL, spol. s r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Výroba a montáž potrubia, kovových konštrukcií, montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a meračov tepla. Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení. Zváračské práce.
Strojárenská 1, Trnava


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.