Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Služby, remeslá Čadca Katalóg firiem AZKatalog.eu

IMG
VIKA EFEKT PLUS, s.r.o.
Ekonomické služby
Vedenie účtovnej evidencie a mzdovej agendy, vykonávanie ekonomických a finančných prác.
Námestie slobody 1016, Čadca
IMG
Jozef Kondek - JOKO a syn
Nehnuteľnosti
Vývoz, zber a zneškodňovanie odpadov, zimná údržba, čistenie komunikácií, zemné práce, dopravné služby. Prenájom kontajnerov, nehnuteľností, predaj betónových prefabrikátov, pieskov a drte.
Pribinova 16, Čadca
IMG
MUDr. Emília Bartschová - STOMA PRAKTIK, s. r. o.
Zdravotné služby
Komplexná starostlivosť pre deti a dospelých v oblasti stomatológie.
Palárikova 2311, Čadca
IMG
MUDr. Anna Kubalíková, klinická imunológia a alergológia
Zdravotné služby
Klinická imunológia a alergológia. Liečba ochorení dýchacieho ústrojenstva a alergických a imunologických ochorení u detí a dospelých.
Palárikova 2311, Čadca
IMG
L.P.B., s.r.o.
Elektroinštalácie
Elektrotechnické a elektromontážne práce. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických elektrických zariadení.
Rieka 934, Čadca
IMG
MUDr. Margita Heglasová, stomatológ a parodontológ
Zdravotné služby
Poskytovanie zdravotníckych služieb - stomatológia, parodontológia a mukogingiválna chirurgia.
Palárikova 2311, Čadca
IMG
JUDr. Dana Sálusová, notár
Právnici, právne služby
Notárske služby - overovanie a osvedčovanie pravosti dokumentov, notárske úschovy, prevody nehnuteľnosti, dedičstvo, závet, majetkové zmluvy manželov a snúbencov, záložné zmluvy.
Slovenských dobrovoľníkov 2048, Čadca
IMG
JUDr. Katarína Čarnecká, Notársky úrad Čadca
Právnici, právne služby
Notárske služby - prevody nehnuteľností, notárske úschovy, overovanie a osvedčovanie dokumentov, závet, vydedenie a ustanovenia správcov dedičstva, majetkové zmluvy manželov a snúbencov.
Slovenských dobrovoľníkov 2048, Čadca
IMG
JUDr. Edita Varmusová, notárka
Právnici, právne služby
Zabezpečovanie notárskych služieb, spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie, notárske úschovy. Právne poradenstvo.
Palárikova 1933, Čadca
IMG
PhDr. Ivan Zbojan - klinická psychológia
Zdravotné služby
Psychologická ambulancia - poskytovanie psychologickej pomoci, liečenie duševných porúch a ochorení u detí a dospelých, duševná trauma, následky stresu, poradenstvo.
Okružná 100/19, Čadca
IMG
Andrej Gallik
Čalúnenie
Výroba, predaj a oprava čalúneného nábytku, matracov a čalúnenie dverí.
Horelica 116, Čadca
IMG
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK
Zdravotné služby
Opatrovateľská služba pre dospelých, stravovanie, ubytovanie, poradenstvo, záujmová a klubová činnosť.
Hviezdoslavova 918, Čadca
IMG
Oddelenie paliatívnej starostlivosti, NsP Čadca
Zdravotné služby
Paliatívnu starostlivosť, ktorá smeruje k zlepšeniu možnej kvality života chorého až do smrti, k zmierneniu jeho utrpenia a bolesti, k stabilizácii jeho zdravotného stavu.
Palárikova 2311, Čadca
IMG
Anesteziológia, Kysucká NsP Čadca
Zdravotné služby
Anestetická a intenzívna starostlivosť je v KNsP. OAIM sa člení na úsek anestetický, anestéziologickú ambulanciu a úsek resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti (lôžková časť).
Palárikova 2311, Čadca
IMG
Centrálna sterilizácia, Kysucká NsP Čadca
Zdravotné služby
Poskytovanie sterilizácie zdravotníckych pomôcok pre KNsP Čadca, pre odborné ambulancie, neštátne ambulancie v spádovej oblasti KNsP Čadca.
Palárikova 2311, Čadca
IMG
Neurológia, Kysucká NsP Čadca
Zdravotné služby
Hospitalizácia pacientov s ochoreniami - cievne ochorenia mozgu, záchvatové ochorenia, expanzívne ochorenia miechy a mozgu, zápalové ochorenia, svalové ochorenia, degeneratívne ochorenia, úrazy CNS.
Palárikova 2311, Čadca
IMG
ELEKTRA A. B., spol. s r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Revízia elektrických zariadení, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení.
Matičné námestie 11, Čadca
IMG
MIRACI elektro plus, s.r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Elektroinštalatérske práce, opravy, montáž, údržba a rekonštrukcia elektrických zariadení, revízie elektrických zariadení a rozvodov, výroba rozvádzačov, výkopové zemné práce.
Podzávoz 3008, Čadca
IMG
HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. s r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Odborné prehliadky plynových, tlakových a elektrických zariadení, elektroinštalácie. Plynoinštalácie rodinných domov a priemyselných objektov. Vodoinštalácie, montáž, meranie a a regulácia zariadení.
Potočná 2746, Čadca
IMG
Marián Padyšák
Financie a bankové služby
Sprostredkovanie finančného poradenstva pre fyzické osoby a právnické subjekty.
Slovenských Dobrovoľníkov 1439, Čadca


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.