Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (19) - Košice (8) - Žilina (8) - Banská Bystrica (7) - Trenčín (5) - Trebišov (2) - Rožňava (2) - Poprad (2) - Nitra (2) - Zvolen (2) - Rovinka (1) - Michalovce (1) - Žiar nad Hronom (1) - Vranov nad Topľou (1) - Stupava (1) - Komárno (1) - Pezinok (1) - Galanta (1) - Veľké Leváre (1) - Šenkvice (1) - Martin (1) - Lietavská Lúčka (1) - Hurbanovo (1) - Prešov (1) - Považská Bystrica (1) - Banka (1) - Veľký Grob (1) - Dubnica nad Váhom (1)
IMG
Ing. Miroslav Štipkala
Znalci a odhadcovia
Znalec v odbore stavebníctva, odvetviach odhadu hodnoty nehnuteľností a pozemných stavieb.
Mesačná 20, Bratislava
IMG
PhDr. Ján Dömök
Znalci a odhadcovia
Súdny znalec - prekladateľ - slovenský, anglický, ruský jazyk.
Cabanova 36, Bratislava
IMG
TREFA spol. s r.o.
Znalci a odhadcovia
Znalecká činnosť - spracovanie znalecký posudkov a oceňovanie majetku.
Dolný Šianec 1, Trenčín
IMG
SK ACTIVE, s.r.o.
Znalci a odhadcovia
Znalecká organizácia, oceňovanie podnikov, vypracovanie znaleckých posudkov, odborných posúdení pre hospodársku prax.
M.R.Štefánika 32, Trebišov
IMG
ZNALEKON s.r.o.
Znalci a odhadcovia
Oceňovanie a hodnotenie podnikov, stanovenie majetkovej, podnikateľskej, kombinovanej a likvidačnej hodnoty podnikov a ich častí. Ekonomické poradenstvo.
Partizánska cesta 3, Banská Bystrica
IMG
ANSWER, s. r. o.
Znalci a odhadcovia
Znalec v oblasti stavebníctva, oceňovanie nehnuteľností, znalecký posudok na byt, rodinný dom, pozemok, ohodnotenie majetku podnikov pre hypotéky, nepeňažné vklady, dedičské konania.
Majerníkova 15, Bratislava
IMG
Indemax s.r.o.
Znalci a odhadcovia
Služby v oblasti poisťovníctva - vypracovanie odborných posudkov pri nároku na odškodnenie, pomoc pri uplatnení nárokov na poistné plnenie.
Petelenova 2, Banská Bystrica
IMG
J.G.J. s. r. o.
Znalci a odhadcovia
Predaj a oprava zlatých a strieborných šperkov, vyhotovenie posudkov na šperky, predaj polotovarov, kameňov, záložňa, kovorytectvo.
Hodžova 3/1473, Trenčín
IMG
Ing. Zdenko Dugovič
Znalci a odhadcovia
Vypracovanie znaleckých posudkov z oblasti strojárstva, odhad hodnoty strojových zariadení a stroje na všeobecné účely.
Vištucká 2/B, Šenkvice
IMG
Ing. Kristián Szekeres
Znalci a odhadcovia
Súdny znalec - odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác, pozemné stavby. technické poradenstvo.
Vazovova 5, Bratislava
IMG
Slovenská Komora Znalcov
Znalci a odhadcovia
Podpora, ochrana a zvyšovanie profesionálnej úrovne znalcov a znaleckých organizácii pri výkone znaleckej činnosti.
Na Revíne 29, Bratislava-Nové Mesto
IMG
Ing. Peter Skákala - znalecké posudky
Znalci a odhadcovia
Znalecké posudky v oblastiach - hodnota bytov, stavieb a pozemkov, hodnota stavebných prác, rozostavané stavby, výška škody, kvalita stavebných prác, výška nájmu.
Karadžičova 47 , Bratislava
IMG
prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD, chirurg
Znalci a odhadcovia
Chirurgická a traumatologická ambulancia. Znalec v oblasti chirurgie a traumatológie.
Limbová 5, Bratislava
IMG
Znalci EU s. r. o.
Znalci a odhadcovia
Znalecká a konzultačná činnosť, výpočet hodnoty podnikov, budov a stavieb, pozemkov, elektrotechniky, vozidiel a strojov, koľajových vozidiel, vybavenia domácnosti a kancelárií.
Slánska 20A, Prešov
IMG
Ing. Mario Hanusek - Znalec
Znalci a odhadcovia
Znalec v odbore stavebníctvo. Odhad hodnoty nehnuteľností. Znalecké posudky. Odborne spôsobilý stavebný inžinier.
Antická 3 , Bratislava
IMG
Ing. Peter Új
Znalci a odhadcovia
Znalecký posudok na byt, dom, pozemok. Odhad hodnoty nehnuteľností.
Clementisove sady 907/19 , Galanta
IMG
Ing. Dušan Nemeš
Znalci a odhadcovia
Znalec z odboru stavebníctva - oceňovanie nehnuteľností, poruchy stavieb.
Ortváňova 69A, Košice
IMG
Ing. Ján Ďurica - inžinierska činnosť
Znalci a odhadcovia
Inžinierska činnosť v stavebníctve. Statické posudky a posudky pamiatkovo chránených objektov s návrhom opatrení.
Matuškova 28, Banská Bystrica
IMG
Stavokov Projekt - projekčná činnosť
Znalci a odhadcovia
Projektovanie stavieb, posudky a expertízy konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve. Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb.
Brnianska 10, Trenčín
IMG
GEO - TECHNIC - Consulting - vrtné a geotechnické práce
Znalci a odhadcovia
Vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác, vrtné práce. Prieskum ložísk nerastov, špeciálne práce. Geofyzikálny, hydrogeologický, inžiniersko - geologický prieskum.
Parcelná 18, Bratislava


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.