Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (29) - Žilina (12) - Košice (11) - Banská Bystrica (8) - Nitra (7) - Trnava (7) - Prievidza (7) - Senica (5) - Zvolen (4) - Považská Bystrica (3) - Rožňava (3) - Poprad (3) - Humenné (3) - Holíč (2) - Jaslovské Bohunice (2) - Lučenec (2) - Martin (2) - Nové Mesto nad Váhom (2) - Púchov (2) - Rohožník (2) - Šamorín (2) - Trenčín (2) - Topoľčany (2) - Vrbnica (2) - Vranov nad Topľou (2) - Sereď (2) - Žiar nad Hronom (1) - Zvolenská Slatina (1) - Senec (1) - Ružomberok (1) - Zemianske Kostoľany (1) - Vysoké Tatry (1) - Vysoká nad Kysucou (1) - Vráble (1) - Veľký Kýr (1) - Veľký Krtíš (1) - Veľké Kapušany (1) - Tvrdošín (1) - Turčianske Teplice (1) - Trnovec nad Váhom (1) - Štitáre (1) - Šaľa (1) - Streda nad Bodrogom (1) - Spišská Nová Ves (1) - Soľ (1) - Smolenice (1) - Sliač (1) - Rimavská Sobota (1) - Priepasné (1) - Prešov (1) - Poša (1) - Podbranč (1) - Pitelová (1) - Piešťany (1) - Pezinok (1) - Partizánske (1) - Nové Zámky (1) - Nová Baňa (1) - Nižný Lánec (1) - Korňa (1) - Komárno (1) - Nemčice (1) - Moravské Lieskové (1) - Modra (1) - Melčice (1) - Malé Hoste (1) - Malacky (1) - Malá Hradná (1) - Lužianky (1) - Lúky (1) - Ľubotice (1) - Liptovský Mikuláš (1) - Liesek (1) - Levice (1) - Ladice (1) - Kysucké Nové Mesto (1) - Krpeľany (1) - Kremnica (1) - Kráľová nad Váhom (1) - Ivanka pri Dunaji (1) - Horná Streda (1) - Borša (1) - Boleráz (1) - Bohdanovce nad Trnavou (1) - Banská Štiavnica (1) - Hlohovec (1) - Handlová (1) - Hamuliakovo (1) - Fintice (1) - Družstevná pri Hornáde (1) - Detva (1) - České Brezovo (1) - Čadca (1) - Bzince pod Javorinou (1) - Budmerice (1)
IMG
Pyroteam Group, s.r.o.
Požiarna ochrana
Služby v oblasti technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi - kontroly a opravy hasiacich prístrojov, kontroly a tlakové skúšky hydrantov. Predaj hasiacich prístrojov.
Čáčov 292, Senica
IMG
Juraj Rochfaluši GEKOS
Požiarna ochrana
Technik požiarnej ochrany, kontroly, revízie, výkon požiarnej ochrany.
Edelényská 18, Rožňava
IMG
Klára Petényiová - projektovanie, požiarna ochrana
Požiarna ochrana
Projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb, plynovod a požiarna ochrana. Špecialista požiarnej ochrany.
Lučenská 65, Veľký Krtíš
IMG
Ivan Stuchlý SKRAPY
Požiarna ochrana
Preventívne požiarne prehliadky, zaistenie bezpečnosti. Školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany.
Kuzmányho 269/60, Turčianske Teplice
IMG
Ing. Miroslav Čikkel - BB PREVENT
Požiarna ochrana
Analýza stavu, tvorba vnútorných predpisov, školiaca činnosť, vedenie dokumentácie, pravidelná dohliadacia činnosť.
Sládkovičova 92, Banská Bystrica
IMG
Požiarny servis - Humenné
Požiarna ochrana
Poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi, hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, predaj hydrantového materiálu, školenia.
Kukorelliho 1499/24, Humenné
IMG
KBK fire, spol. s r.o.
Požiarna ochrana
Projekcia, dodávky a montáž zariadení na odvod dymu a tepla, prirodzený a nútený odvod, sklenené a textilné dymové zábrany, textilné požiarne roletové uzávery, požiarne upchávky, hasiace prístroje.
M.R. Štefánika 9, Žilina
IMG
Eva Cíbiková CÍBIKOVÁ - KOLUMBUS
Požiarna ochrana
Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Činnosť technika požiarnej ochrany.
Ul. Pod Orešinou 5, Nitra
IMG
Ing. Kamil Vargovský - Požiarne inžinierstvo
Požiarna ochrana
Výpočet požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií podľa STN EN a eurokódov, projekty PBS.
Novozámocká 1350/40, Zvolen
IMG
roda Slovensko s.r.o.
Požiarna ochrana
Vypracovanie riešenia požiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb, projekt, návrh, inštalácia zariadení na odvod dymu pri požiari.
Nám. SNP 15, Bratislava
IMG
Ing. Katarína Struharňanská
Požiarna ochrana
Vypracovanie technickej dokumentácie požiarnej ochrany.
Štefánikovo námestie 32, Žilina
IMG
ANRI - SLOVAKIA, s. r. o. - požiarna ochrana
Požiarna ochrana
Činnosť v oblasti požiarnej ochrany. Technické testovanie, revízie a analýzy požiarnych zariadení. Školenia požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
IMG
Marián Staráček SaPO
Požiarna ochrana
Služby v oblasti projektovania požiarnej ochrany a zdravotechniky.
Závodská cesta 4 , Žilina
IMG
ARAS NITRA s.r.o.
Požiarna ochrana
Vykonávanie analýzy úrovne požiarnej ochrany, šetrenie pracovných úrazov, vykonávanie komplexných služieb BOZP a PO. Poradenstvo v oblasti ochrany práce. Školenia zamestnancov.
Štefánikova 79, Nitra
IMG
EVIL, s.r.o.
Požiarna ochrana
Vykonávanie bezpečnostno - technickej služby, výchovy a vzdelávania zamestnancov, vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP.
Poľská 10, Košice
IMG
GKV & Has, spol. s r.o.
Požiarna ochrana
Požiarna ochrana, poradenstvo a organizovanie školení v oblasti požiarnej ochrany.
Železničiarska 26, Prievidza
IMG
MjM, s. r. o. - predaj protipožiarnej techniky, požiarna ochrana
Požiarna ochrana
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP, stavebné povolenie na kľúč, protipožiarna ochrana stavieb, technik PO, projekcia statiky stavieb, predaj hasiacich prístrojov.
Revolučná 10, Žilina
IMG
Pyroconsulta, s. r. o.
Požiarna ochrana
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany.
Pestovateľská 8, Bratislava
IMG
Katarína Mikle - POBEST
Požiarna ochrana
Technik PO, technik BOZP, kontroly a opravy hasiacich prístrojov, kontroly a opravy požiarnych vodovodov, kontroly požiarnych dverí, kontroly požiarnych klapiek.
Zavarská 10/H, Trnava
IMG
LIVONEC, s.r.o.
Požiarna ochrana
Bezpečnostno-technická služba, výchova a vzdelávanie BOZP. Predaj hasiacich prístrojov, požiarne vodovody a uzávery,
Hraničná 13, Poprad


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.