Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (29) - Košice (5) - Žilina (4) - Komárno (2) - Galanta (2) - Púchov (2) - Žiar nad Hronom (2) - Veľký Šariš (1) - Trnava (1) - Trenčín (1) - Topoľčany (1) - Šoporňa (1) - Šamorín (1) - Šaľa (1) - Šahy (1) - Svodín (1) - Svit (1) - Snina (1) - Slavec (1) - Piešťany (1) - Nitra (1) - Mojmírovce (1) - Mlynky (1) - Martin (1) - Kráľovský Chlmec (1) - Bojnice (1) - Bardejov (1) - Banská Bystrica (1)

Bratislava Nadácie na podporu kultúry

IMG
Nadácia VÚB
Nadácie na podporu kultúry
Podpora projektov v grantovej schéme, realizovanie projektov spoločenskej zodpovednosti a kultúrneho dedičstva.
Mlynské nivy 1, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Nadácia Pro musica Bratislava
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia Pro musica Bratislava - podpora organizovania bratislavských hudobných slávností.
Hálkova 5, Bratislava-Nové Mesto
IMG
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácie na podporu kultúry
Podpora kvalitných verejnoprospešných projektov - v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia.
Tomášikova 48, Bratislava - Nové Mesto
IMG
Nadácia ART
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia pre vytváranie a zlepšovanie podmienok pre prezentáciu, propagáciu, vznik a realizáciu diel v oblasti výtvarného umenia, projekty zacielené na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt.
Súmračná 24, Bratislava-Ružinov
IMG
Nadácia SPP
Nadácie na podporu kultúry
Aktivity zamerané na rozvoj a podporu vzdelávania, ochranu kultúrnych hodnôt, podporu a ochranu detí a mladých ľudí s postihnutím, podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Kozia 11, Bratislava
IMG
Nadácia SALVE
Nadácie na podporu kultúry
Podpora pozitívneho sebarozvoja každého jednotlivca, prispievanie k celkovému zvýšeniu kvality života na Slovensku.
Plynárenská 7/A, Bratislava-Ružinov
IMG
Kysucká kultúrna nadácia
Nadácie na podporu kultúry
Kysucká kultúrna nadácia - rozvíjanie kultúry, športu, ekonomiky a vzdelania na Kysuciach, zvýšenie úrovne regiónu, pomoc detským domovom, sociálnym ústavom, osamelým matkám, sirotám, týraným deťom.
Mickiewiczova 6, Bratislava
IMG
Nadácia Tatra banky
Nadácie na podporu kultúry
Programy a granty - organizovanie stretnutí s osobnosťami, podpora študentov, rómskej komunity, zvyšovanie kvality vzdelania.
Hodžovo nám. 3, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Nadácia RODINA, ZDRAVIE, VZDELANIE
Nadácie na podporu kultúry
Podpora vzdelávacích a zdravotníckych systémov formou podpory študentov a zdravotníckych pracovníkov pri prehlbovaní si poznatkov v školách a kurzoch.
Račianske mýto 1/A, Bratislava - Nové Mesto
IMG
Friedrich Ebert Stiftung e. V. - zastúpenie v SR
Nadácie na podporu kultúry
Podpora a umožnenie nadaným mladým ľuďom prostredníctvom štipendií prístup k štúdiu a výskumu, prispieť k medzinárodnému porozumeniu a spolupráci.
Maróthyho 6, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Komunitná nadácia Bratislava
Nadácie na podporu kultúry
Mimovládna nezisková organizácia. Posilňovanie darcovstva a dobrých vzťahov medzi Bratislavčanmi, budovanie pozitívneho vzťahu k mestu, pocitu spoluzodpovednosti za kvalitu života v ňom.
Partizánska 2, Bratislava
IMG
Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava
Nadácie na podporu kultúry
Podpora súčasného umenia a kultúry. Rozvoj súčasných podôb výtvarného umenia, divadla, tanca, hudby, kinematografie a filmovej tvorby.
Kozia 11, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Nadácia Doprastav
Nadácie na podporu kultúry
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia, rozvoj a podpora vzdelania a telovýchovy, humanitárna pomoc jednotlivcom alebo skupine osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života.
Drieňová 27, Bratislava-Ružinov
IMG
Nadácia J. Murgaša
Nadácie na podporu kultúry
Manažérske vzdelávanie pre ľudí, ktorí pracujú v neziskových a cirkevných organizáciach, podpora pre projekty zamerané na mládeže, hospice.
Čajakova 28, Bratislava - Nové Mesto
IMG
Nadácia LEKÁR
Nadácie na podporu kultúry
Podpora rozvoja zdravotníctva na území Slovenskej republiky, ochrana zdravia, vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
Dobšinského 12, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Nadácia Pontis
Nadácie na podporu kultúry
Operačná a grantová nadácia. Presadzovanie zodpovedného podnikania, firemnej filantropie, udeľovanie ocenenia Via Bona Slovakia, demokratizačné a rozvojové projekty v zahraničí.
Zelinárska 2, Bratislava
IMG
Nadácia F. A. Hayeka Bratislava
Nadácie na podporu kultúry
Nezávislá a apolitická nezisková organizácia, založená v roku 1991 v Bratislave skupinou liberálne orientovaných slovenských ekonómov.
Jašíkova 6, Bratislava-Ružinov
IMG
Nadácia Emílie Kováčovej
Nadácie na podporu kultúry
Cieľom nadácie je podpora charity, uľahčenie života sociálne odkázaným občanom, zintenzívnenie úrovne vzdelania mladej generácie.
Štúrova 6, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Stredoeurópska nadácia
Nadácie na podporu kultúry
Nezisková, súkromná a grantová organizácia na podporu a rozvoj stredoeurópskeho regiónu. Posilnenie občianskej spoločnosti, regionálny rozvoj, podpora mladých talentov, kultúry, vzdelávania.
Sasinková 12, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Nadácia Mateja Bella
Nadácie na podporu kultúry
PrehÄşbenie vzdelávania a osobného rozvoja študentov a pedagógov Evanjelického lýcea a Evanjelickej ZŠ, podpora zabezpečenia a rozvoju evanjelického školstva na Slovensku.
Vranovská 2, Bratislava-Petržalka
Stránky 1 2


   (c) 2010-2022 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.