Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (29) - Košice (5) - Žilina (4) - Komárno (2) - Galanta (2) - Púchov (2) - Žiar nad Hronom (2) - Veľký Šariš (1) - Trnava (1) - Trenčín (1) - Topoľčany (1) - Šoporňa (1) - Šamorín (1) - Šaľa (1) - Šahy (1) - Svodín (1) - Svit (1) - Snina (1) - Slavec (1) - Piešťany (1) - Nitra (1) - Mojmírovce (1) - Mlynky (1) - Martin (1) - Kráľovský Chlmec (1) - Bojnice (1) - Bardejov (1) - Banská Bystrica (1)
IMG
Nadácia ZSNP a Slovalco
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia, ktorej poslaním je podpora projektov v oblastiach vzdelávania, tvorby a ochrany životného prostredia, zdravia a zdravotníctva, sociálnych regionálnych projektov a kultúry.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
IMG
Komunitná nadácia Zdravé mesto
Nadácie na podporu kultúry
Posilňovanie sociálneho kapitálu, zvyšovanie kvality života, rozvoj miestneho darcovstva a filantropie.
Komenského 21, Banská Bystrica
IMG
Komunitná nadácia Bardejov
Nadácie na podporu kultúry
Podpora lokálnych aktivít občanov prostredníctvom malých finančných grantov. Rozvoj miestneho darcovstva a filantropie.
Radničné námestie 21, Bardejov
IMG
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácie na podporu kultúry
Podpora kvalitných verejnoprospešných projektov - v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia.
Tomášikova 48, Bratislava - Nové Mesto
IMG
Nadácia VÚB
Nadácie na podporu kultúry
Podpora projektov v grantovej schéme, realizovanie projektov spoločenskej zodpovednosti a kultúrneho dedičstva.
Mlynské nivy 1, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Nadácia ART
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia pre vytváranie a zlepšovanie podmienok pre prezentáciu, propagáciu, vznik a realizáciu diel v oblasti výtvarného umenia, projekty zacielené na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt.
Súmračná 24, Bratislava-Ružinov
IMG
Nadácia Pro litteris
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia Pro litteris - rozvoj vzdelávania na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským. Pomoc pri zabezpečovaní a zvyšovaní úrovne vzdelávania študentov, dotácia školských akcií a súťaží.
Nám. SNP 1004/34, Galanta
IMG
Friedrich Ebert Stiftung e. V. - zastúpenie v SR
Nadácie na podporu kultúry
Podpora a umožnenie nadaným mladým ľuďom prostredníctvom štipendií prístup k štúdiu a výskumu, prispieť k medzinárodnému porozumeniu a spolupráci.
Maróthyho 6, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Komunitná nadácia Bratislava
Nadácie na podporu kultúry
Mimovládna nezisková organizácia. Posilňovanie darcovstva a dobrých vzťahov medzi Bratislavčanmi, budovanie pozitívneho vzťahu k mestu, pocitu spoluzodpovednosti za kvalitu života v ňom.
Partizánska 2, Bratislava
IMG
Nadácia F. A. Hayeka Bratislava
Nadácie na podporu kultúry
Nezávislá a apolitická nezisková organizácia, založená v roku 1991 v Bratislave skupinou liberálne orientovaných slovenských ekonómov.
Jašíkova 6, Bratislava-Ružinov
IMG
Nadácia Škola dokorán
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia Škola dokorán. Podpora celoživotného vzdelávania, integrácie detí a mládeže ohrozených sociálnym vylúčením a harmonického spolunažívania rôznych národností a etnických skupín.
Dr. Janského 19/16, Žiar nad Hronom
IMG
Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava
Nadácie na podporu kultúry
Podpora súčasného umenia a kultúry. Rozvoj súčasných podôb výtvarného umenia, divadla, tanca, hudby, kinematografie a filmovej tvorby.
Kozia 11, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Nadácia Pontis
Nadácie na podporu kultúry
Operačná a grantová nadácia. Presadzovanie zodpovedného podnikania, firemnej filantropie, udeľovanie ocenenia Via Bona Slovakia, demokratizačné a rozvojové projekty v zahraničí.
Zelinárska 2, Bratislava
IMG
Nadácia Tatra banky
Nadácie na podporu kultúry
Programy a granty - organizovanie stretnutí s osobnosťami, podpora študentov, rómskej komunity, zvyšovanie kvality vzdelania.
Hodžovo nám. 3, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Nadácia RODINA, ZDRAVIE, VZDELANIE
Nadácie na podporu kultúry
Podpora vzdelávacích a zdravotníckych systémov formou podpory študentov a zdravotníckych pracovníkov pri prehlbovaní si poznatkov v školách a kurzoch.
Račianske mýto 1/A, Bratislava - Nové Mesto
IMG
Nadácia Mojmír
Nadácie na podporu kultúry
Rozvoj vedy, vzdelania, cestovného ruchu, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci.
Školská 919, Mojmírovce
IMG
Nadácia ASPEKT
Nadácie na podporu kultúry
Nezisková vzdelávacia inštitúcia - finančný a majetkový fond. Pomoc univerzitám, školám, študentom a verejnosti, organizovanie vzdelávacích programov pre verejnosť. Jazykové kurzy.
Akademická 4, Nitra
IMG
Nadácia PRO RATIO
Nadácie na podporu kultúry
Podpora aktivít mládeže, najmä podporovanie záujmových krúžkov a záujmových akcií študentov gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským.
Slnečná 2, Šamorín
IMG
Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra
Nadácie na podporu kultúry
Organizačné a finančné zabezpečenie bakalárskeho štúdia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v stredisku Topoľčany. Prípravné kurzy na prijímacie pohovory - matematika, ekonomika.
Bernolákova 28, Topoľčany
IMG
Nadácia SPP
Nadácie na podporu kultúry
Aktivity zamerané na rozvoj a podporu vzdelávania, ochranu kultúrnych hodnôt, podporu a ochranu detí a mladých ľudí s postihnutím, podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Kozia 11, Bratislava


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.