Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
APA CERT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Certifikácia manažérskych systémov podľa medzinárodných noriem ISO. Organizovanie školení a seminárov.
Koniarekova 7696/23, Trnava
IMG
Mgr. Mario Počuch - MAMIX
Čalúnenie
Výroba a predaj nábytku - čalúnené sedacie súpravy, dovoz a montáž.
Okružné nám. 2903/6, Trnava
IMG
Jozef Joštic- čalúnenie
Čalúnenie
Čalúnenie nábytku, dverí, zhotovenie dekorácií, čalúnených výrobkov.
Teodora Tekela 27, Trnava
IMG
LAND INVEST, s.r.o.
Ekologické a komunálne služby
Poľnohospodárska prvovýroba - rastlinná a živočíšna výroba. Obchod s poľnohospodárskymi komoditami. Návrh, realizácia a celoročná údržba zelene. Výruby drevín a štiepkovanie.
Študentská 3588/15 , Trnava
IMG
Environmentálne služby Trnava, s.r.o.
Ekologické a komunálne služby
Environmentálne služby, firemné audity, úsek odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany vôd, manažmentu rizík, ochrany zdravia ľudí, úsek EMS.
Štúrova 38, Trnava
IMG
ANEO, s.r.o.
Ekologické a komunálne služby
Zabezpečovanie zberu elektronického odpadu, nakladanie s nebezpečným odpadom.
Piešťanská 3, Trnava
IMG
Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, s.r.o.
Ekologické a komunálne služby
Výpočtové modelovanie havárií jadrových elektrární - simulácie, výpočtové analýzy a návrh stratégií a návodov pre riadenie ťažkých havárií, posúdenie havarijných analýz, vývoj simulátorov.
Jána Hollého 5, Trnava
IMG
AMEC Nuclear Slovakia s.r.o.
Ekologické a komunálne služby
Čistenie a dekontaminácia predmetov a zariadení, odmasťovanie a dekontaminácia stavebných objektov v energetike a priemysle. Spracovávanie rádioaktívnych odpadov.
Piešťanská 3, Trnava
IMG
TIP - TOP Services s.r.o.
Ekologické a komunálne služby
Čistenie skla, stavieb, sterilných priestorov, objektov, nemocníc, strojov, fasád a priemyselné čistenie. Starostlivosť o zeleň a parkety.
Trstínska 10/681, Trnava
IMG
Ing. Emília Gábor
Ekologické a komunálne služby
Environmentálne poradenstvo, služby v oblastiach nakladania s odpadom, ochrany vody a ovzdušia, prevencií závažných priemyselných havárií.
Štúrova 38, Trnava
IMG
DELTRONIK, s.r.o.
Ekologické a komunálne služby
Služby v oblasti zberu vyradených elektrických zariadení a odpadu z elektrotechnickej a elektronickej výroby.
Odbojárska 34, Trnava
IMG
SF Soepenberg, s.r.o.
Ekologické a komunálne služby
Prenájom skladovacích priestorov pre produkty, doprava a spracovanie odpadov. Služby v oblasti zásobovania energiou. Výroba poľnohospodárskej chémie, krmív, hnojív, surovín, polotovarov a palív.
Sladovnícka 13, Trnava
IMG
Miroslav Vlachovič - SVH-VLACHOVIČ
Ekologické a komunálne služby
Elektroinštalacné práce, práce montážnou plošinou. Komplexné služby v oblastiach verejného osvetlenia, rozhlasových zariadení, garážových brán.
Trstínska cesta 9, Trnava
IMG
Ladislav Marko WOFIS - komunálne služby
Ekologické a komunálne služby
Komunálne služby - opravy a údržba mestských fontán, verejných WC, detských ihrísk a komunikačných tribún. Vykonávanie opráv a údržby elektrických zariadení a bleskozvodov.
Priemyselná 5, Trnava
IMG
EKO-M Slovakia, spol. s r.o.
Ekologické a komunálne služby
Odber, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov. Doprava, prenájom kontajnerov, preprava odpadov v kontajneroch.
Coburgova 84, Trnava
IMG
Tvorsad - záhradkárske potreby
Ekologické a komunálne služby
Predaj záhradných potrieb a rastlín. Realizácia sadových úprav, vypracovanie projektovej dokumentácie. Predaj vianočných ozdôb.
Okružná 21, Trnava
IMG
Mgr. Miroslav Lužák - LUMI
Ekologické a komunálne služby
Predaj a realizácia zavlažovacích systémov do záhrad. Údržba zelene, výruby drevín, výsadba zelene, návrhy a projekcia zelene.
Vajanského 31, Trnava
IMG
PRAKTIK s.r.o.
Nehnuteľnosti
Preprava paletizovaného tovaru cestnou nákladnou dopravou v Slovenskej republike a Európe. Preprava tovaru leteckou a námornou nákladnou dopravou. Prenájom priemyselných a parkovacích priestorov.
Sereďská 253, Trnava
IMG
Emaprk - prenájom priemyselných priestorov
Nehnuteľnosti
Poskytovanie prenájmu skladov, spevnených plôch, kancelárií a pozemkov.
Seredská 247/4012, Trnava
IMG
Peter Horváth - PIETA
Pohrebné služby a krematóriá
Služby v oblasti prevádzkovania pohrebiska a pohrebných služieb - preprava zosnulých, úprava zosnulých.
Rybníkova 3, Trnava


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.