Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Ing. Viera Ďurajová
Administratívne služby
Administratívne práce, podnikateľské poradenstvo, vedenie účtovníctva.
Krivá 18, Košice - Juh
IMG
Účtovníctvo Mária Pallérová
Administratívne služby
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd vo firmách do 20 zamestnancov, zastupovanie pred úradmi, sledovanie neplatičov, spracovanie daňových priznaní, DPH, cestnej dane.
Hemerková 35, Košice-Sídlisko KVP
IMG
SATEL, s. r. o.
Administratívne služby
Účtovníctvo, kancelárske práce a spracovanie evidencie.
Vojvodská 20, Košice
IMG
Valéria Szabová - VALIS
Administratívne služby
Administratívne a sekretárske služby. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd.
Mlynárska 19, Košice - Juh
IMG
BODING, s.r.o. - právne poradenstvo
Administratívne služby
Správa spisovej registratúry právnických i fyzických osôb, ktoré zanikli bez právneho nástupcu, alebo z iných dôvodov zverili správu registratúry inému podniku. Právne poradenstvo.
Južná trieda 93, Košice
IMG
Ing. Omar Aldahoul
Administratívne služby
Vykonávanie administratívnych prác a sprostredkovanie obchodu, tlmočenie arabského jazyka.
Klimkovičova 40 , Košice
IMG
PhDr. Mária Hlavács
Administratívne služby
Poskytovanie kancelárskych služieb, vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti kultúry a umenia, výstav a prehliadok, prekladanie dokumentov, vyučovanie a tlmočenie maďarského jazyka.
Ladožská 8, Košice-Nad jazerom
IMG
PaedDr. Zsuzsanna Kožár
Administratívne služby
Prekladanie dokumentov, korektúra prekladov a tlmočenie maďarského jazyka, organizovanie spoločenských podujatí, vykonávanie kancelárskych a sekretárskych služieb, vydavateľská činnosť.
Lesnícka 29, Košice-Západ
IMG
OST - ARCH, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Administratívne služby
Správa registratúrnych záznamov - evidencia, tvorba, ukladanie a ochrana.
Žižkova 6, Košice
IMG
ARCHIRO, s.r.o.
Administratívne služby
Dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy, kompletná príprava spisov, príprava vyraďovacieho konania. Ochrany písomností pred poškodením, znehodnotením, stratou alebo zneužitím.
Pražská 2, Košice
IMG
Hulic spol. s r.o.
Preklady a prekladateľské služby
Prekladateľské a tlmočnícke služby vo všetkých svetových jazykoch, kancelária súdnych prekladateľov. Certifikované preklady a tlmočenie ISO 9001:2008.
Rooseveltova 6, Košice
IMG
FAST - SERVICE s.r.o.
Administratívne služby
Ekonomické služby, vedenie účtovníctva - podvojné a mzdové účtovníctvo, administratívne služby, spracovanie daňových priznaní.
Mlynská 27, Košice
IMG
THC Slovakia spol. s r.o.
Administratívne služby
Administratívne služby. Účtovníctvo, mzdy a personalistika, listy a písomnosti, tlačivá.
Rozvojová 2, Košice
IMG
TESTA Košice s.r.o.
Administratívne služby
Administratívne služby. Spracovávanie účtovníctva, miezd a poskytovanie ekonomického poradenstva.
Slovenská 16, Košice
IMG
FIMA, s.r.o. - účtovníctvo a spracovanie miezd
Administratívne služby
Automatizované spracovanie dát a účtovníctvo, spracovanie miezd, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.
Trieda SNP 61, Košice
IMG
Juraj Žiga - DEFEKTOSKOPIA
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Defektoskopia, röntgenová kontrola zvarov a odliatkov, penetračné skúšky.
Za dolným mlynom 71, Košice
IMG
MARDEAK IMP - EXP, spol.s.r.o. Košice
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Opravy, funkčné skúšky a revízie regulačných a doregulačných staníc plynu bez obmedzenia tlaku a výkonu. Revízie plynových zariadení, kalibrácia a predaj detektorov plynov.
Stará baštová 4, Košice
IMG
HUMA - LAB APEKO, s.r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Vykonávanie skúšok tesnosti uzavretých žiaričov, dlhodobej stability uzavretých žiaričov, prevádzkovej stálosti uzavretých žiaričov.
Ukrajinská 22, Košice
IMG
Ing. Milan Strojný - EMS
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Odborné prehliadky, odborné skúšky, montáž elektrických zariadení, bleskozvodov. Montáž a servis merania a regulácie, automatizovaných systémov riadenia.
Starozagorská 27, Košice
IMG
Ing. Jaroslav Skrečko EL - FAKT
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Odborné skúšky, údržba elektrických zariadení, elektrickej požiarnej signalizácie.
Jakobyho 7, Košice


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.