Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Ing. Viera Ďurajová
Administratívne služby
Administratívne práce, podnikateľské poradenstvo, vedenie účtovníctva.
Krivá 18, Košice - Juh
IMG
Účtovníctvo Mária Pallérová
Administratívne služby
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd vo firmách do 20 zamestnancov, zastupovanie pred úradmi, sledovanie neplatičov, spracovanie daňových priznaní, DPH, cestnej dane.
Hemerková 35, Košice-Sídlisko KVP
IMG
SATEL, s. r. o.
Administratívne služby
Účtovníctvo, kancelárske práce a spracovanie evidencie.
Vojvodská 20, Košice
IMG
Valéria Szabová - VALIS
Administratívne služby
Administratívne a sekretárske služby. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd.
Mlynárska 19, Košice - Juh
IMG
BODING, s.r.o. - právne poradenstvo
Administratívne služby
Správa spisovej registratúry právnických i fyzických osôb, ktoré zanikli bez právneho nástupcu, alebo z iných dôvodov zverili správu registratúry inému podniku. Právne poradenstvo.
Južná trieda 93, Košice
IMG
Ing. Omar Aldahoul
Administratívne služby
Vykonávanie administratívnych prác a sprostredkovanie obchodu, tlmočenie arabského jazyka.
Klimkovičova 40 , Košice
IMG
PhDr. Mária Hlavács
Administratívne služby
Poskytovanie kancelárskych služieb, vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti kultúry a umenia, výstav a prehliadok, prekladanie dokumentov, vyučovanie a tlmočenie maďarského jazyka.
Ladožská 8, Košice-Nad jazerom
IMG
PaedDr. Zsuzsanna Kožár
Administratívne služby
Prekladanie dokumentov, korektúra prekladov a tlmočenie maďarského jazyka, organizovanie spoločenských podujatí, vykonávanie kancelárskych a sekretárskych služieb, vydavateľská činnosť.
Lesnícka 29, Košice-Západ
IMG
OST - ARCH, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Administratívne služby
Správa registratúrnych záznamov - evidencia, tvorba, ukladanie a ochrana.
Žižkova 6, Košice
IMG
ARCHIRO, s.r.o.
Administratívne služby
Dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy, kompletná príprava spisov, príprava vyraďovacieho konania. Ochrany písomností pred poškodením, znehodnotením, stratou alebo zneužitím.
Pražská 2, Košice
IMG
Hulic spol. s r.o.
Preklady a prekladateľské služby
Prekladateľské a tlmočnícke služby vo všetkých svetových jazykoch, kancelária súdnych prekladateľov. Certifikované preklady a tlmočenie ISO 9001:2008.
Rooseveltova 6, Košice
IMG
HUMA - LAB APEKO, s.r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Vykonávanie skúšok tesnosti uzavretých žiaričov, dlhodobej stability uzavretých žiaričov, prevádzkovej stálosti uzavretých žiaričov.
Ukrajinská 22, Košice
IMG
Ing. Milan Strojný - EMS
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Odborné prehliadky, odborné skúšky, montáž elektrických zariadení, bleskozvodov. Montáž a servis merania a regulácie, automatizovaných systémov riadenia.
Starozagorská 27, Košice
IMG
Ing. Jaroslav Skrečko EL - FAKT
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Odborné skúšky, údržba elektrických zariadení, elektrickej požiarnej signalizácie.
Jakobyho 7, Košice
IMG
Energocomp - elektromontážne práce
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Revízne správy a protokoly bez obmedzenia napätia triedy A, B. Elektromontážne práce bez obmedzenia napätia triedy A, B. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
Jazerná 5, Košice
IMG
SEWA - consulting s.r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Poradenstvo - technické vybavenie stavieb, projektová príprava, vykurovanie a zdroje tepla, zabezpečenie legislatívnych úkonov pre stavebné a kolaudačné konania. Servis plynových a elektrických VTZ.
Alvinczyho 27, Košice
IMG
ENERGO - GROUP KOŠICE, s.r.o.
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Bytové elektroinštalácie. Projekcia, montáž a prevádzkovanie elektrických sietí. Prevádzkovanie sietí verejného osvetlenia, bytová elektroinštalácia, revízia elektromontážnych činností.
Ukrajinská 58, Košice
IMG
ADAX - Peter Adamčík
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Výroba rozvádzačov podľa projektovej dokumentácie, výroba plechových skríň atypických rozmerov. Montáž elektroinštalácií a bleskozvodov, revízie elektrických zariadení.
Trieda SNP 68, Košice
IMG
Peter Gutta - PEGU
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky elektrických zariadení, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, výroba, inštalácia, predaj, montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky.
Garbiarska 2, Košice
IMG
Marcel Petrigal - MAPEX
Certifikácia, inšpekcia a revízia
Revízie a montáž, elektrotechnické práce bleskozvodov. Stavebné a montážne práce vo výškach horolezeckou technikou.
Pokroku 15, Košice - Západ


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.