Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (10) - Košice (5) - Nitra (2) - Zlaté Moravce (2) - Žilina (2) - Prešov (2) - Bojničky (1) - Bojnice (1) - Trenčín (1) - Pezinok (1) - Nové Zámky (1) - Banská Štiavnica (1) - Rimavská Sobota (1) - Dolná Krupá (1) - Ružomberok (1) - Liptovský Mikuláš (1) - Zvolen (1) - Veľký Meder (1) - Veľký Krtíš (1) - Trnava (1) - Hronská Breznica (1) - Poniky (1) - Banská Bystrica (1)
IMG
Mládež bez hraníc
Vzdelávacie združenia
Prostredníctvom neformálnych vzdelávacích kurzov, školení, kultúrnych podujatí a športových akcií poskytovanie mladým ľuďom znalosti a naučiť ich zručnostiam, ktoré im môžu pomôcť stať sa úspešnými.
Kurská 11, Košice-Dargovských Hrdinov
IMG
Študijné centrum BASIC, n. o.
Vzdelávacie združenia
Zlepšenie celosvetového stavu vzdelávania, celosvetová nádej pre zvládanie negramotnosti a celkového zlyhania vo vzdelávaní.
Lazaretská 23, Bratislava
IMG
CSEMADOK Základná organizácia Veľký Meder
Vzdelávacie združenia
Organizácia kultúrnych podujatí s celomestským charakterom, spomienkových osláv z príležitosti historických výročí, organizácia výstav a besied.
Okočská 1281/4, Veľký Meder
IMG
Občianske združenie DIVADLO PIKI
Vzdelávacie združenia
Organizovanie divadelných predstavení, najmä pre malé deti.kočovanie po divadlách a kultúrnych zariadeniach doma a v zahraničí so svojím programom.
Obrancov mieru 18, Pezinok
IMG
Slovenské Hnutie Obrody
Vzdelávacie združenia
Občianske združenie, prehlbovanie národného povedomia a vlastenectva Slovákov. Organizovanie spomienkových akcií a podujatí.
Farská 5, Nitra
IMG
Spolok slovenských spisovateľov
Vzdelávacie združenia
Občianske združenie s celoštátnou pôsobnosťou reprezentujúce vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry, vydávanie odborných periodik.
Laurinská 2, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Kľúč 28 (v anglickom jazyku Key 28)
Vzdelávacie združenia
Občianske združenie - podpora umenia, poriadanie výstav, vzdelávanie a školenia pre začínajúcich, ale aj pokročilých umelcov, workshopy a vydávanie propagačných materiálov.
Kalinčiakova 4, Zlaté Moravce
IMG
Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka
Vzdelávacie združenia
Občianske združenie - organizovanie aktivít pre vysokoškolských študentov. Kultúrne akcie, výlety, príjemné prežitie voľného času, nové priateľstvá.
Jarková 77, Prešov
IMG
Združenie vyšších odborných škôl
Vzdelávacie združenia
Združenie kladie dôraz na vytvorenie a udržanie vyššieho štandardu vzdelávania v pomaturitných študijných odboroch.
Zochova 9, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Devínska brána, občianske združenie
Vzdelávacie združenia
Občianska organizácia na oživovanie tradícií a propagáciu kultúrneho a historického odkazu minulosti, prezentácia Slovenska v zahraničí, organizovanie medzinárodných festivalov a súťaží.
Špitálska 57, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku
Vzdelávacie združenia
Rozvoj a zavádzanie moderných metód a techník ochrany a sprístupňovania kultúrneho a prírodného dedičstva, rozvoj ľudských zdrojov v oblasti manažmentu.
Hviezdoslavova 3, Košice
IMG
C. A. R. D. O.
Vzdelávacie združenia
Pôsobenie a rozvoj vo vzdelávacej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Propagácia dobrovoľníctva na verejnosti.
Uršulínska 3, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele
Vzdelávacie združenia
Cieľom združenia je koordinovať činnosť členov združenia s ďalšími organizáciami a inštitúciami, aj zahraničnými, s podobným zameraním, prípadne s podobnou činnosťou.
Námestie 1. mája, Bratislava
IMG
Košický občiansky klub
Vzdelávacie združenia
Občianske združenie - organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre deti a dospelých.
Mäsiarska 59, Košice
IMG
Súlad - vzdelávací program
Vzdelávacie združenia
Podporovanie osobnostného rozvoja ľudí pomocou vzdelávacích, voľno - časových a relaxačných programov.
Tehelná 4, Zvolen
IMG
Trnavský literárny klub
Vzdelávacie združenia
Informácie o činnosti občianskeho združenia a programová spolupráca s ďalšími literárnymi klubmi.
Priemyselná 4, Trnava
IMG
Klub milovníkov autentického folklóru
Vzdelávacie združenia
Občianske združenie - zber a uchovávanie hudobných, piesňových, tanečných, zvykoslovných a predmetových autentických materiálov.
Starozagorská 10, Košice
IMG
Občianske združenie rómskych žien LUCIA
Vzdelávacie združenia
Občianske združenie s cieľom zabezpečiť vzdelávanie a osvetu rómskych žien a detí, umožniť spoločenské uplatnenie rómskeho obyvateľstva a podnecovať rozvoj ich sebavedomia a identity.
Varšavská 19, Košice
IMG
GRIZLY - občianske združenie
Vzdelávacie združenia
Iniciovanie a podporovanie trvalých a pozitívnych zmien v oblasti sociálnej, kultúrnej, vzdelávacej a životného prostredia.
Štefánikova trieda 9, Nitra
IMG
Občianske združenie KOROMPA, folkl. súbor Krupanskí črpáci
Vzdelávacie združenia
Folklórny súbor interpretujúci obyčajný dedinský život, ľudové piesne a tance. Rozvoj vzdelávania, kultúry, ochrany životného prostredia a zveľaďovanie historických a prírodných pamiatok.
Nám. L. van Beethovena 1, Dolná Krupá


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.