Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (13) - Košice (5) - Banská Bystrica (3) - Trnava (2) - Trenčín (2) - Žilina (2) - Zvolen (1) - Sládkovičovo (1) - Ružomberok (1) - Prešov (1) - Nitra (1) - Liptovský Mikuláš (1) - Komárno (1) - Dubnica nad Váhom (1) - Banská Štiavnica (1)
IMG
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vysoké školy
Moderná výchovno-vzdelávacia inštitúcia poskytujúca študentom dostatok priestoru vo filozofickej a umeleckej sfére i v oblasti iných poznatkov.
Nám. Jána Herdu 2, Trnava
IMG
Trnavská univerzita v Trnave
Vysoké školy
Trnavská univerzita - aktuality, fakulty, pracoviská univerzity, rektorát, združenia, informácie pre uchádzačov, študentov a verejnosť, veda a výskum.
Hornopotočná 23, Trnava
IMG
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vysoké školy
Poskytovanie vysokoškolského vzdelania a rozvíjanie poznania na základe tvorivej vedeckej a umeleckej práce.
Tr. A. Hlinku 1, Nitra
IMG
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Vysoké školy
Akreditované vysokoškolské štúdium (denné/externé) s dominantným vyučovacím jazykom nemeckým. Zabezpečuje vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa na fakultách: Fakulta medzinárodného podnikania, Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta cestovného ruchu.
Radlinského 9, Bratislava
IMG
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.
Vysoké školy
Informácie o činnosti vysokej školy, o histórii, katedry, oznamy a informácie pre uchádzačov a študentov.
Palackého 1, Bratislava
IMG
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoké školy
Denné a externé štúdium v študijnom odbore Bezpečnostný manažment.
Kukučínova 17, Košice - Juh
IMG
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Vysoké školy
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave ponúka: Magisterský študijný program, Bakalársky študijný program.
Bárdošova 33, Bratislava
IMG
Hospodárska škola, s.r.o.
Vysoké školy
Celoživotné vzdelávanie formou akreditovaných programov, ekonomické služby a poradenské služby v oblasti ekonomiky a konkurzného práva.
Levočská 2, Žilina
IMG
Ústav technickej a technologickej bezpečnosti, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoké školy
Poslanie v oblasti vzdelávania a vedeckého výskumu. Prispieva k profilácii študentov - budúcich bezpečnostných manažérov.
Jantárová 30, Košice
IMG
Ústav humanitných a technologických vied, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoké školy
Zabezpečenie výučby vo vybraných predmetoch humanitného a technologického charakteru. Výskumné a vývojové činnosti.
Štefániková 32, Košice
IMG
Ústav občianskej bezpečnosti, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoké školy
Riešenie problematiky bezpečnosti jednotlivca a celej bezpečnosti. Systémový prístup k riešeniu bezpečnostných problémov.
Zádielská 12, Košice
IMG
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Vysoké školy
Trenčianska univerzita - informácie pre uchádzačov, pre študentov, pre zamestnancov, pre absolventov, pre verejnosť.
Študentská 2, Trenčín
IMG
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoké školy
Technická univerzita - informácie o Lesníckej fakulte, Drevárskej fakulte, Fakulte ekológie a environmentalistiky, Fakulte enviromentálnej a výrobnej techniky.
T.G.Masaryka 24, Zvolen
IMG
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoké školy
Vysoká škola. Kreditný typ štúdia, obchodné vzdelanie, štúdium podnikového a znalostného manažmentu.
Bezručova 64, Trenčín
IMG
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o.
Vysoké školy
Súkromná vysoká škola so zameraním na ekonómiu, ekonomiku, humanitné a spoločenské vedy.
Duchnovičovo námestie 1, Prešov
IMG
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoké školy
Vzdelávacia inštitúcia. Informácie o štúdiu pre študentov a o umeleckých aktivitách.
Ventúrska 3, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Slovenská zdravotnícka univerzita
Vysoké školy
SZU zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie I., II. a tretieho stupňa v akreditovaných študijných odboroch, kontinuálne medicínske vzdelávanie (CME) a kontinuálny profesijný rozvoj (CPD).
Limbová 12, Bratislava - Nové Mesto
IMG
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Vysoké školy
Príprava budúcich lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky, informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy.
Šrobárova 2, Košice
IMG
Žilinská univerzita v Žiline
Vysoké školy
Výchovno - vzdelávacia činnosť - tri stupne vysokoškolského štúdia, fakulty, ústavy a pracoviská, odkazy.
Univerzitná 1, Žilina
IMG
Vysoká škola výtvarných umení
Vysoké školy
Vysoká škola - štúdium, študijné oddelenie, zahraničné oddelenie, katedry, knižnica, galéria Medium, prijímačky.
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava-Staré Mesto


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.