Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (5) - Prešov (3) - Malacky (2) - Lučenec (2) - Hurbanovo (2) - Nitra (2) - Ružomberok (2) - Trnava (2) - Topoľčany (2) - Ždaňa (1) - Zvolen (1) - Zlaté Moravce (1) - Zborov (1) - Turzovka (1) - Trstín (1) - Šuja (1) - Šaľa (1) - Svit (1) - Spišský Štiavnik (1) - Sobrance (1) - Skalica (1) - Sereď (1) - Rimavská Sobota (1) - Bardejov (1) - Bánovce nad Bebravou (1) - Podolínec (1) - Piešťany (1) - Ostrovany (1) - Nové Zámky (1) - Námestovo (1) - Moldava nad Bodvou (1) - Michalovce (1) - Martin (1) - Malý Slivník (1) - Hrabušice (1) - Holíč (1) - Hlohovec (1) - Handlová (1) - Dunajská Streda (1) - Liptovský Mikuláš (1) - Levoča (1) - Krupina (1) - Kráľovský Chlmec (1) - Košice (1) - Komjatice (1) - Kolárovo (1) - Jarovnice (1)
IMG
Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola, logopedická starostlivosť, psychologické poradenstvo.
Radlinského 677, Bánovce nad Bebravou
IMG
Spojená škola internátna - Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
Tovarnícka 1632, Topoľčany
IMG
Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých
Špeciálne školy
Špeciálna škola pre deti s poruchami sluchu, reči, zraku. Školské krúžky. Špeciálnopedagogická poradňa.
Ul. Karola Supa 48, Lučenec
IMG
Špeciálna základná škola Levoča, Fraňa Kráľa 3
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola. Organizovanie školských podujatí, pedagogický zbor, záujmové krúžky.
Fraňa Kráľa 3, Levoča
IMG
Základná škola Prostějovská 38
Špeciálne školy
Bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí a so športovými triedami zameranými na futbal.
Prostějovská 38, Prešov
IMG
Špeciálna základná škola, Rimavská Sobota
Špeciálne školy
Poskytovanie vzdelávania pre telesne a mentálne postihnuté deti. Vzdelávanie detí trpiacich autizmom.
Bottova 13, Rimavská Sobota
IMG
Súkromná základná škola BELL AMOS
Špeciálne školy
Individuálny prístup učiteľa k žiakovi, integrácia zrakovo postihnutých detí, spolupráca so školským psychológom a špeciálnymi pedagógmi.
Východná 18, Martin
IMG
Spojená škola internátna, Michalovce
Špeciálne školy
Základná škola pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami - vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Možnosť ubytovania žiakov na internáte, ktorý je so školou spojený.
Školská 10, Michalovce
IMG
Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov
Špeciálne školy
Poradenstvo, výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi edukačnými potrebami.
Jarovnice 96, Jarovnice
IMG
Špeciálna základná škola Moldava nad Bodvou
Špeciálne školy
Základné vzdelanie a výchova pre znevýhodnené deti, záujmové krúžky, organizácia výletov a školských akcií.
Hlavná 53, Moldava nad Bodvou
IMG
Spojená škola internátna Ždaňa
Špeciálne školy
Internátna základná škola pre mentálne postihnuté deti a deti s poruchami učenia. Rôzne druhy terapie - animoterapia, arteterapia, muzikoterapia.
Ždaňa 244, Ždaňa
IMG
Spojená škola sv. Jozefa internátna
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola s materskou školou pre výchovu a vzdelávanie žiakov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia.
ul. Jašíkova 219, Turzovka
IMG
Dievčenské reedukačné centrum Trstín
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola a odborné učilište pre deti a mládež s poruchami správania. V centre je škola s dvomi triedami - 8. a 9. ročník a stredná odborná škola s 3 odbormi.
Trstín 345, Trstín
IMG
Spojená škola, Jatočná 4, Skalica
Špeciálne školy
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
Jatočná 4, Skalica
IMG
Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda
Špeciálne školy
Poskytovanie vzdelania pre mentálne postihnuté deti. Vyučovanie v jazyku maďarskom.
Sládkovičova 6/903, Dunajská Streda
IMG
ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Špeciálne školy
Komplexná starostlivosť o deti s rôznym druhom a stupňom narušenej komunikačnej schopnosti. Neinvestičný fond pre školu.
Vlastenecké nám. 1, Bratislava-Petržalka
IMG
Špeciálna základná škola s materskou školou; Špeciálna základná škola pre telesne postihnutých
Špeciálne školy
Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím a špeciálna základná škola s materskou školou.
Mudroňova 1, Nitra
IMG
Špeciálna základná škola, Sereď
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola. Výchova a vzdelávanie pre mentálne i kombinovane postihnuté deti.
Fándlyho 751, Sereď
IMG
Spojená škola, Pod papierňou, Bardejov
Špeciálne školy
Základná škola - výchovno-vzdelávacia činnosť, rozvoj individuálnych vlôh, schopností a možností dieťaťa.
Pod papierňou, Bardejov
IMG
Súkromná spojená škola, Pod kopcom 75, Nové Zámky
Špeciálne školy
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre deti s mentálnym postihnutím, pre deti postihnuté autizmom s mentálnym postihnutím a pre deti s viacnásobným postihnutím.
Pod kopcom 75, Nové Zámky


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.