Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (5) - Prešov (3) - Hurbanovo (2) - Nitra (2) - Trnava (2) - Ružomberok (2) - Lučenec (2) - Topoľčany (2) - Malacky (2) - Malý Slivník (1) - Jarovnice (1) - Handlová (1) - Šaľa (1) - Moldava nad Bodvou (1) - Sobrance (1) - Liptovský Mikuláš (1) - Kráľovský Chlmec (1) - Košice (1) - Hrabušice (1) - Zvolen (1) - Trstín (1) - Bánovce nad Bebravou (1) - Sereď (1) - Michalovce (1) - Levoča (1) - Kolárovo (1) - Holíč (1) - Hlohovec (1) - Zlaté Moravce (1) - Turzovka (1) - Skalica (1) - Piešťany (1) - Nové Zámky (1) - Zborov (1) - Spišský Štiavnik (1) - Rimavská Sobota (1) - Martin (1) - Krupina (1) - Šuja (1) - Komjatice (1) - Dunajská Streda (1) - Bardejov (1) - Ždaňa (1) - Svit (1) - Podolínec (1) - Ostrovany (1) - Námestovo (1)
IMG
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola internátna, ZŠ pri Nemocnici, Praktická škola, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školský klub, Materská škola a Školská jedáleň pre deti s mentálnym postihnutím.
M. Urbana 160/45, Námestovo
IMG
Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, Podolínec
Špeciálne školy
Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím.
Kláštorná 2, Podolínec
IMG
Špeciálna základná a praktická škola
Špeciálne školy
Činnosť základnej školy pre telesne postihnutých, výchova, vzdelávania a rozvoj pohybových návykov, zručností žiakov.
Dúbravská 1, Bratislava-Karlova Ves
IMG
Základná škola Mateja Lechkého
Špeciálne školy
Základná škola - Integrovanie telesne postihnutých žiakov s rôznym druhom a stupňom postihnutia pohybového aparátu. Bezbariérové priestory, výťah, školská jedáleň.
Jána Pavla II. 1, Košice-Sídlisko KVP
IMG
Základná škola Klačno
Špeciálne školy
Trieda s deťmi so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia pod vedením špeciálnej pedagogičky. Športové triedy so zameraním na futbal.
Klačno 4/2201, Ružomberok
IMG
Špeciálna základná škola Svit
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola, výchova detí s rôznym postihnutím.
Mierová č. 166/171, Svit
IMG
Špeciálna základná škola internátna
Špeciálne školy
Škola zabezpečujúca výchovu a vzdelávanie mentálne a kombinovane postihnutým deťom. Stránka o škole, história, servis rodičom, galéria, rozvrh.
Spojná 6, Trnava
IMG
ŠZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení
Špeciálne školy
Spojená škola. Škola poskytuje vzdelanie a výchovu mentálne postihnutým deťom, ktoré majú narušenú alebo systémovo nedostatočne vyvinutú reč.
Pod kalváriou 941, Topoľčany
IMG
Špeciálna základná škola, Lučenec
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, história, fotogaléria, projekty.
Zvolenská cesta 59, Lučenec
IMG
Spojená škola Beethovenova 27 Trnava
Špeciálne školy
Poskytovanie vzdelania pre mentálne postihnuté deti so zameraním na predprofesijnú prípravu.
Beethovenova 27, Trnava
IMG
Špeciála základná škola Základná škola pre žiakov s autizmom Hálkova 54 831 03 Bratislava
Špeciálne školy
Vzdelávanie pre viacnásobne postihnutých žiakov a pre autistických žiakov.
Hálkova 54, Bratislava
IMG
Špeciálna základná škola Komjatice
Špeciálne školy
Príprava žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Informácie o škole, novinky, krúžky, triedy, predmety.
Námestie Andreja Cabana 1, Komjatice
IMG
Špeciálna základná škola Kolárovo
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola. Výchova a vzdelávanie žiakov. Podpora pre rôzne aktivity, didaktická aj audiovizuálna technika.
Lesná 9, Kolárovo
IMG
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Hurbanovo
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola. Všestranný rozvoj žiakov, vyučovanie v maďarskom jazyku.
Komárňanská 42, Hurbanovo
IMG
Špeciálna základná škola Hurbanovo - Zelený Háj
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Zelený Háj 157, Hurbanovo
IMG
Špeciálna základná škola Hrabušice
Špeciálne školy
Základné informácie o škole, špeciálna starostlivosť o žiakov.
Hviezdoslavova 164, Hrabušice
IMG
Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola, logopedická starostlivosť, psychologické poradenstvo.
Radlinského 677, Bánovce nad Bebravou
IMG
Spojená škola internátna - Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
Tovarnícka 1632, Topoľčany
IMG
Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých
Špeciálne školy
Špeciálna škola pre deti s poruchami sluchu, reči, zraku. Školské krúžky. Špeciálnopedagogická poradňa.
Ul. Karola Supa 48, Lučenec
IMG
Špeciálna základná škola Levoča, Fraňa Kráľa 3
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola. Organizovanie školských podujatí, pedagogický zbor, záujmové krúžky.
Fraňa Kráľa 3, Levoča


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.