Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (17) - Košice (14) - Prievidza (6) - Bardejov (4) - Lučenec (4) - Trnava (4) - Šaľa (4) - Stropkov (3) - Banská Bystrica (3) - Detva (2) - Martin (2) - Malacky (2) - Rimavská Sobota (2) - Spišská Nová Ves (2) - Žilina (2) - Stará Turá (1) - Spišský Štvrtok (1) - Želiezovce (1) - Zvončín (1) - Zlaté Moravce (1) - Vranov nad Topľou (1) - Veľký Meder (1) - Veľký Biel (1) - Stupava (1) - Studienka (1) - Spišská Belá (1) - Soblahov (1) - Senica (1) - Senec (1) - Rožňava (1) - Remetské Hámre (1) - Bojnice (1) - Bohunice (1) - Machulince (1) - Lúčky (1) - Liptovský Mikuláš (1) - Lipany (1) - Levoča (1) - Lehnice (1) - Ladomerská Vieska (1) - Kúty (1) - Krásna Ves (1) - Kráľovce (1) - Prešov (1) - Považská Bystrica (1) - Poprad (1) - Pohorelá (1) - Podlužany (1) - Pezinok (1) - Pečovská Nová Ves (1) - Pata (1) - Partizánske (1) - Osadné (1) - Očová (1) - Nové Zámky (1) - Nová Bošáca (1) - Nová Baňa (1) - Modra (1) - Michalovce (1) - Kalinovo (1) - Kalinov (1) - Humenné (1) - Horné Saliby (1) - Holíč (1) - Hlohovec (1) - Handlová (1) - Giraltovce (1) - Galanta (1) - Dunajská Streda (1) - Dunajská Lužná (1) - Dolný Lieskov (1) - Dolná Streda (1) - Dolná Krupá (1) - Číž (1) - Čierny Balog (1) - Bystričany (1) - Brodské (1) - Bánovce nad Bebravou (1) - Adamovské Kochanovce (1)
IMG
Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o.
Sociálne služby
Sociálne služby v dennom stacionári pre deti a mládež s kombinovaným zdravotným postihnutím.
Matice slovenskej 1899/31, Stropkov
IMG
Útulok Strpkov
Sociálne služby
Útulok poskytujúci sociálne služby v oddelených zariadeniach pre mužov a ženy.
Hlavná 50/80, Stropkov
IMG
Rehabilitačné stredisko Stropkov
Sociálne služby
Rehabilitačné stredisko - liečebná, pracovná, sociálna, pedagogická rehabilitácia, sociálne poradenstvo a stravovanie.
Hlavná 50/80, Stropkov
IMG
Dom sociálnych služieb Senecio, n. o.
Sociálne služby
Zaopatrenie, lekárska starostlivosť, poradenstvo, činnosť pod dozorom liečebného pedagóga, duševná a duchovná aktivácia.
Na grbe 2, Bratislava-Devínska Nová Ves
IMG
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta
Sociálne služby
Poskytovanie sociálnych služieb jednotlivcom, skupinám a komunitám, riešenie sociálnej núdze.
Horná 11, Šaľa
IMG
Centrum sociálnej pomoci mladým CESPOM
Sociálne služby
CESPOM - cieľom je pomáhať sociálne odkázaným ľuďom začleniť sa do riadneho spoločenského života. Aktivity sa zameriavajú na podporu rómskych detí, mládeže a dospelých v ťažkej životnej situácii.
Jozefa Kármána 26, Lučenec
IMG
Fórum pre pomoc starším - národná sieť
Sociálne služby
Informačno-poradenské centrum pre starších. Organizácia, ktorá pomáha starším ľudom. Sociálne a právne poradenstvo.
Záhradnícka 24 , Prievidza
IMG
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Sociálne služby
Sociálne zabezpečenie rezortu obrany, výsluhové a nemocenské zabezpečenie, lekárska posudková činnosť a úrazové zabezpečenie.
Špitálska 22, Bratislava
IMG
PAHOROK, nezisková organizácia
Sociálne služby
Vytváranie podmienok pre poskytovanie všeobecno-prospešných služieb v oblasti drogovej závislosti a pre prevádzkovanie resocializačného zariadenia. Maximálna kapacita zariadenia je 15 klientov.
Bohunice 116, Bohunice
IMG
Nový domov ,n. o.
Sociálne služby
Pomoc deťom a dospelým osobám so špeciálnymi potrebami, s ťažkým zdravotným postihnutím - mentálnym a viacnásobným postihnutím.
Energetikov 1, Prievidza
IMG
Bakalár Nové Zámky, n. o.
Sociálne služby
Nezisková organizácia, ktorej hlavnou činnosťou je sociálna pomoc pre ľudí bez ubytovania.
Letomostie 3, Nové Zámky
IMG
Betánia Kalinovo, n. o.
Sociálne služby
Poskytovanie kresťansky orientovanú sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť pre seniorov a dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením. Sociálne poradenstvo.
Hrabovo 771, Kalinovo
IMG
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o.
Sociálne služby
Činnosti sociálnej pomoci seniorom s ubytovaním, domov sociálnych služieb, nezisková organizácia zriadená obcou slúžiaca domácnostiam.
Krásna Ves 95, Krásna Ves
IMG
HARMÓNIA n.o.
Sociálne služby
Útulok pre bezdomovcov bez možnosti ubytovania a poskytovanie sociálnej pomoci - nezisková organizácia.
Košovská cesta 15, Prievidza
IMG
Centrum pomoci a vzdelávania
Sociálne služby
Sprostredkovanie zdravotného a sociálneho poradenstva ohrozeným rodinám a skupinám. Konzultácie.
Novosadská 4, Trnava
IMG
Nezábudka Kúty, n. o. - sociálne služby
Sociálne služby
Domov dôchodcov. Domov sociálnych služieb pre sociálne odkázaných obyvateľov.
Dr. Š. Heska 921/14, Kúty
IMG
Orchidea n. o.
Sociálne služby
Sociálne poradenstvo v núdzi, sociálna pomoc pre ľudí bez ubytovania, právna pomoc, psychoterapia a sociálna asistencia.
Necpalská 32, Prievidza
IMG
ISTOTA, n.o.
Sociálne služby
Pomoc sociálne znevýhodneným skupinám, zdravotne postihnutým občanom, pomoc ohrozeným deťom a rodinám v krízových situáciach.
Vajanského 71, Lučenec
IMG
Nízko - prahové denné centrum
Sociálne služby
Sociálne služby - finančná, materiálna a nemateriálna pomoc, sociálne poradenstvo.
Jesenského 449, Prievidza
IMG
Detský domov v Dunajskej Strede
Sociálne služby
Zabezpečovanie náhradnej starostlivosti a výchovy detí.
Nezábudkova 474/3, Dunajská Streda


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.