Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (17) - Košice (14) - Prievidza (6) - Bardejov (4) - Lučenec (4) - Trnava (4) - Šaľa (4) - Stropkov (3) - Banská Bystrica (3) - Detva (2) - Martin (2) - Malacky (2) - Rimavská Sobota (2) - Spišská Nová Ves (2) - Žilina (2) - Stará Turá (1) - Spišský Štvrtok (1) - Želiezovce (1) - Zvončín (1) - Zlaté Moravce (1) - Vranov nad Topľou (1) - Veľký Meder (1) - Veľký Biel (1) - Stupava (1) - Studienka (1) - Spišská Belá (1) - Soblahov (1) - Senica (1) - Senec (1) - Rožňava (1) - Remetské Hámre (1) - Bojnice (1) - Bohunice (1) - Machulince (1) - Lúčky (1) - Liptovský Mikuláš (1) - Lipany (1) - Levoča (1) - Lehnice (1) - Ladomerská Vieska (1) - Kúty (1) - Krásna Ves (1) - Kráľovce (1) - Prešov (1) - Považská Bystrica (1) - Poprad (1) - Pohorelá (1) - Podlužany (1) - Pezinok (1) - Pečovská Nová Ves (1) - Pata (1) - Partizánske (1) - Osadné (1) - Očová (1) - Nové Zámky (1) - Nová Bošáca (1) - Nová Baňa (1) - Modra (1) - Michalovce (1) - Kalinovo (1) - Kalinov (1) - Humenné (1) - Horné Saliby (1) - Holíč (1) - Hlohovec (1) - Handlová (1) - Giraltovce (1) - Galanta (1) - Dunajská Streda (1) - Dunajská Lužná (1) - Dolný Lieskov (1) - Dolná Streda (1) - Dolná Krupá (1) - Číž (1) - Čierny Balog (1) - Bystričany (1) - Brodské (1) - Bánovce nad Bebravou (1) - Adamovské Kochanovce (1)
IMG
Rehabilitačné stredisko Stropkov
Sociálne služby
Rehabilitačné stredisko - liečebná, pracovná, sociálna, pedagogická rehabilitácia, sociálne poradenstvo a stravovanie.
Hlavná 50/80, Stropkov
IMG
Útulok Strpkov
Sociálne služby
Útulok poskytujúci sociálne služby v oddelených zariadeniach pre mužov a ženy.
Hlavná 50/80, Stropkov
IMG
Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o.
Sociálne služby
Sociálne služby v dennom stacionári pre deti a mládež s kombinovaným zdravotným postihnutím.
Matice slovenskej 1899/31, Stropkov
IMG
Senior dom Terézia n.o.
Sociálne služby
Domov sociálnych služieb. Ošetrovateľská činnosť, ubytovanie, stravovanie, terapie.
Zámocká 390 /1-4 , Holíč
IMG
Dom matky Terezy
Sociálne služby
Organizácia poskytujúca starostlivosť klientom so zdravotným telesným alebo duševným postihnutím.
Družby 7, Banská Bystrica
IMG
Občianske združenie - DOBROTA SV. ALŽBETY
Sociálne služby
Občianske združenie - pomoc a podpora ľuďom v ťažkej životnej situácií.
Pod Brehmi 4/A, Bratislava
IMG
Zariadenie núdzového bývania pre ženy - Jozefínum
Sociálne služby
Zariadenie slúžiace ženám v ťažkej životnej situácií.
Námestie L. van Beethovena 555/6, Dolná Krupá
IMG
Domov seniorov Dolinka
Sociálne služby
Zariadenie sociálnych služieb - poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starým občanom.
ČSA 67/57, Očová
IMG
Domov sociálnych služieb Brodské
Sociálne služby
Zariadenie sociálnych služieb - sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, alebo osobám v dôchodkovom veku.
Školská 1086/8, Brodské
IMG
Domov na polceste
Sociálne služby
Sociálna služba poskytuje bývanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, duchovnú podporu.
Školská 4, Spišská Nová Ves
IMG
Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie
Sociálne služby
Poskytovanie komplexnej sociálnej a pracovnej rehabilitácie klientom - občanom so zdravotným postihnutím k ich čo najskoršiemu zaradeniu sa na trh.
Mokrohájska 1, Bratislava-Karlova Ves
IMG
MISERICORDIA n. o.
Sociálne služby
Opatrovanie detí: celodenné, poldenné, hodinové pre deti od 1,5 - 3,5 roka. Opatrovateľské kurzy, sociálne poradenstvo, právne poradenstvo pre rodinu a jednotlivca.
P. Jilemnického 134/749, Čierny Balog
IMG
Nocľaháreň Emauzy
Sociálne služby
Sociálne služby pre ľudí, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo nemajú zabezpečené ubytovanie alebo doterajšie bývanie nemôžu užívať.
Fialkova 3, Košice-Západ
IMG
Charitatívno-sociálne centrum
Sociálne služby
Vykonávanie sociálnej prevenciu a poskytovanie sociálneho poradenstva ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi.
Bosáková ulica, Košice
IMG
Rómske komunitné centrum
Sociálne služby
Komplexné riešenie problému plnohodnotného uplatnenia Rómov v živote a v spoločnosti prostredníctvom pravidelne sa opakujúcich činností i jednorázových aktivít.
Kpt. Nálepku 19, Lipany
IMG
Krízové centrum Košice
Sociálne služby
Poskytnutie pomoci klientom formou dočasného ubytovania a sociálneho poradenstva.
Poľná 1, Košice-Košická Nová Ves
IMG
Charitný dom sv. Alžbety
Sociálne služby
Sociálne služby pre ľudí, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo nemajú zabezpečené ubytovanie alebo doterajšie bývanie nemôžu užívať.
Bosákova ulica, Košice
IMG
Charitný dom pre mládež
Sociálne služby
Poskytovanie ubytovania a sociálnych služieb chlapcom z ohrozených sociálnych skupín.
Lúčna 812, Vranov nad Topľou
IMG
Dom Sv. Martina, n.o.
Sociálne služby
Poskytovanie sociálnych služieb a starostlivosti v Domove sociálnych služieb a v Zariadení pre seniórov.
Priehradka 692/6, Martin
IMG
Domova sociálnych služieb „Náš dom“
Sociálne služby
Domov sociálnych služieb „Náš dom“ poskytuje sociálne služby pre mentálne postihnutých dospelých ľudí v dennom, týždennom a celoročnom pobyte.
Chrapčiakova 13 , Spišská Belá


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.