Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (8) - Košice (4) - Banská Bystrica (3) - Nitra (2) - Prešov (2) - Trnava (2) - Trenčín (2) - Žilina (2) - Žiar nad Hronom (1) - Zvolen (1) - Vranov nad Topľou (1) - Veľký Krtíš (1) - Trebišov (1) - Topoľčany (1) - Svidník (1) - Stará Ľubovňa (1) - Spišská Nová Ves (1) - Skalica (1) - Senica (1) - Rimavská Sobota (1) - Revúca (1) - Prievidza (1) - Považská Bystrica (1) - Poprad (1) - Piešťany (1) - Pezinok (1) - Partizánske (1) - Nové Zámky (1) - Nové Mesto nad Váhom (1) - Námestovo (1) - Malacky (1) - Lučenec (1) - Levice (1) - Bardejov (1) - Bánovce nad Bebravou (1) - Komárno (1) - Kežmarok (1) - Humenné (1) - Galanta (1) - Dunajská Streda (1) - Čadca (1) - Brezno (1)
IMG
Okresná prokuratúra, Revúca
Prokuratúry
Zastupovanie štátu v konaní pred súdmi, uplatňovanie oprávnení v konaní pred súdmi, dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
ul. SNP 1370/1A, Revúca
IMG
Okresná prokuratúra, Spišská Nová Ves
Prokuratúry
Zastupovanie štátu v konaní pred súdmi, dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves
IMG
Okresná prokuratúra, Bánovce nad Bebravou
Prokuratúry
Zabezpečenie plnenia úloh patriacich do pôsobnosti prokurátora, vedenie registra trestov a ochranu údajov uvedených v registri trestov.1
K zornici 892, Bánovce nad Bebravou
IMG
Okresná prokuratúra, Kežmarok
Prokuratúry
Príprava a realizácia preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Michalská 2493/8A, Kežmarok
IMG
Okresná prokuratúra v Dunajskej Strede
Prokuratúry
Plnenie úloh patriacich do pôsobnosti prokurátora, vedenie registra trestov a ochranu údajov uvedených v registri trestov.
Nám. sv. Štefana 1, Dunajská Streda
IMG
Okresná prokuratúra, Malacky
Prokuratúry
Uplatňovanie oprávnení v konaní pred súdmi, zastupovanie štátu v konaní pred súdmi, dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
Sasinkova 71, Malacky
IMG
Okresná prokuratúra, Prievidza
Prokuratúry
Odstraňovanie príčin a podmienok trestnej činnosti, prevencia a potláčanie kriminality, dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
M. Mišíka 22, Prievidza
IMG
Okresná prokuratúra, Námestovo
Prokuratúry
Zastupovanie štátu v konaní pred súdmi, uplatňovanie oprávnení v konaní pred súdmi, dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
Hviezdoslavovo námestie 213, Námestovo
IMG
Okresná prokuratúra, Žiar nad Hronom
Prokuratúry
Ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Zastupovanie štátu v konaní pred súdmi.
Nám. Matice Slovenskej 6, Žiar nad Hronom
IMG
Okresná prokuratúra, Považská Bystrica
Prokuratúry
Účasť na príprave a realizácii preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Ľ. Štúra 1, Považská Bystrica
IMG
Okresná prokuratúra, Pezinok
Prokuratúry
Vykonávanie opatrení na predchádzanie porušovania zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti.
Šenkvická cesta 5, Pezinok
IMG
Okresná prokuratúra, Lučenec
Prokuratúry
Vykonávanie opatrení na predchádzanie porušovania zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti.
F. Lehára 12, Lučenec
IMG
Okresná prokuratúra, Banská Bystrica
Prokuratúry
Súdnictvo, súdne a právne činnosti v oblasti spravodlivosti trestných a netrestných úkonov.
Partizánska cesta 1, Banská Bystrica
IMG
Krajská prokuratúra, Banská Bystrica
Prokuratúry
Súdnictvo, súdne a právne činnosti pre spravodlivosť trestných a netrestných úkonov.
Partizánska cesta 1, Banská Bystrica
IMG
Vojenská obvodná prokuratúra, Banská Bystrica
Prokuratúry
Opatrenia na predchádzanie porušovania zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie.
Československej armády 7, Banská Bystrica
IMG
Okresná prokuratúra, Trebišov
Prokuratúry
Dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy, zastupovanie štátu v konaní pred súdmi.
Ul. Jána Husa 1925/15, Trebišov
IMG
Okresná prokuratúra v Piešťanoch
Prokuratúry
Trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a vykonávanie dozoru nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Vážska 28, Piešťany
IMG
Okresná prokuratúra v Galante
Prokuratúry
Dozeranie na jednotné uplatňovanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov, vedenie registra trestov.
Obrancov mieru 2, Galanta
IMG
Okresná prokuratúra v Senici
Prokuratúry
Trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a vykonávanie dozoru nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Ul. Janka Kráľa 735, Senica
IMG
Okresná prokuratúra v Trnave
Prokuratúry
Plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora, dozeranie na jednotné uplatňovanie zákonov.
Vajanského 22, Trnava


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.