Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (151) - Košice (13) - Žilina (10) - Nitra (8) - Trenčín (6) - Banská Bystrica (6) - Zvolen (5) - Liptovský Mikuláš (3) - Prešov (3) - Prievidza (3) - Piešťany (3) - Rimavská Sobota (2) - Stará Ľubovňa (2) - Bánovce nad Bebravou (2) - Vráble (1) - Trnava (1) - Rovinka (1) - Levoča (1) - Hlohovec (1) - Čadca (1) - Liptovský Hrádok (1) - Sobotište (1) - Limbach (1) - Šaľa (1) - Poltár (1) - Lučenec (1) - Komárno (1) - Humenné (1) - Trenčianske Teplice (1) - Trebišov (1) - Považská Bystrica (1) - Ždaňa (1) - Hostice (1) - Dubnica nad Váhom (1) - Dolný Kubín (1) - Bobrovec (1) - Poprad (1) - Martin (1) - Skalica (1) - Pezinok (1) - Myjava (1) - Mlynská dolina (1) - Lipany (1) - Levice (1) - Galanta (1)
IMG
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA HYDROGEOLÓGOV
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Dobrovoľná nezávislá stavovská organizácia zastupujúca profesijné a odborné záujmy hydrogeológov v Slovenskej republike.
Mlynská dolina 1, Bratislava
IMG
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Združovanie prevádzkovateľov káblových sietí na Slovensku, vrátane obcí, ktoré majú vlastné káblové rozvody.
Koceľova 15, Bratislava
IMG
Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Výmena poznatkov a skúseností z rôznych chirurgických odborov v oblasti jednodňovej chirurgie.
Kozia 17, Bratislava
IMG
Spoločnosť slovenských archivárov
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Dobrovoľná záujmová organizácia - združovanie archivárov všetkých druhov a typov archívov, vysokoškolských pedagógov, ako aj pracovníkov z oblasti registratúr.
Drotárska cesta 42, Bratislava
IMG
Spoločnosť priateľov Kuby na Slovensku
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Asociácia priateľov Kuby na Slovensku vyhľadáva, podporuje a rozvíja spoločenské, kultúrne, športové a hospodárske vzťahy medzi občanmi a organizáciami Slovenskej a Kubánskej republiky.
Somolického 1/A, Bratislava
IMG
Asociácia slovenských kúpeľov
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Asociácia liečebných kupeľov Slovenska na podporu rozvoja liečebného kúpeľníctva.
Jakubovo námestie 14, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Asociácia oprávnených organizácií
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Asociácia oprávnených organizácií, ktoré podporujú rozvoj životného prostredia, recyklácie odpadov a vzdelania v oblasti ochrany životného prostredia.
Ružová dolina 6, Bratislava
IMG
Asociácia výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Podpora vysokého štandardu dodržiavania podmienok kvality výroby, podpora využívania elektronických registračných pokladníc smerujúcich k dlhodobým ekologickým, ekonomickým a energetickým efektom.
Nobelovo námestie 5, Bratislava
IMG
Centrum prvého kontaktu - Poltár
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Zvyšovanie konkurencie schopnosti malých a stredných podnikateľov na európsku úroveň. Podpora zlepšenia podnikateľského prostredia a podnikateľských subjektov.
Železničná 2 , Poltár
IMG
Integrovaný odborový zväz
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Odborový zväz zamestnancov i zamestnávateľov, odborárov i neodborárov. BOZP, pracovno právny servis, vzdelávanie členov, ekonomicko-socálna politika a medzinárodná činnosť.
Vajnorská 1, Bratislava
IMG
Slovensko čínska obchodná komora SINACO
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Preverovanie firiem, zaradenie do databáz, príprava a realizácia kontraktu, preprava tovaru, reklamácia tovaru v Číne, príprava obchodnej cesty, informačný servis.
Stromová 13, Bratislava
IMG
Asociácia mediátorov Slovenska
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Alternatívne riešenie sporov, predovšetkým vo forme mediácie, informovanie verejnosti, šírenie osvety o alternatívnych spôsoboch riešenia konfliktov.
Tomášikova 26, Bratislava
IMG
Národný inšpektorát práce
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Oficiálna stránka Národného inšpektorátu práce SR. Praktické informácie, legislatíva, kontakty na úradné miesta.
Masarykova 10, Košice-Staré Mesto
IMG
Slovensko - Vietnamská obchodná komora
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Združenie vytvorené za účelom podpory obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Vietnamom.
Roľnícka 142, Bratislava
IMG
CECED Slovakia - Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Hlavným cieľom združenia CECED je reprezentovať a hájiť záujmy európskeho priemyslu, združenie koná ako partner pri dialógu s politickými a regulačnými inštitúciami EÚ, komunikuje s tlačou a médiami.
Kolískova 1, Bratislava
IMG
Zväz elektrotechnického priemyslu SR
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Vytváranie nových obchodných a kooperačných vzťahov a kontaktov v elektrotechnickom priemysle, účasť na zahraničných projektoch v prospech členských organizácií.
Kominárska 2/4, Bratislava
IMG
Národný bezpečnostný úrad
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Oblasti bezpečnosti, elektronický podpis, legislatíva, informácie pre verejnosť, linky, stanoviská a tlačové správy, školenia, download.
Budatínska 30, Bratislava-Petržalka
IMG
Slovenská informatická spoločnosť
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Mimovládna, nezisková stavovská organizácia, pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového a informačného inžinierstva.
FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava
IMG
Protimonopolný úrad SR
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Podpora hospodárskej súťaže. Zamedzovanie vzniku monopolného alebo dominantného postavenia podnikateľských subjektov.
Drieňová 24, Bratislava
IMG
Reprezentácia Európskej komisie v SR
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Zabezpečenie toku informácií medzi komisiou, médiami a verejnosťou, spolupráca s informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu.
Palisády 29, Bratislava-Staré Mesto


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.