Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (151) - Košice (13) - Žilina (10) - Nitra (8) - Trenčín (6) - Banská Bystrica (6) - Zvolen (5) - Liptovský Mikuláš (3) - Prešov (3) - Prievidza (3) - Piešťany (3) - Rimavská Sobota (2) - Stará Ľubovňa (2) - Bánovce nad Bebravou (2) - Vráble (1) - Trnava (1) - Rovinka (1) - Levoča (1) - Hlohovec (1) - Čadca (1) - Liptovský Hrádok (1) - Sobotište (1) - Limbach (1) - Šaľa (1) - Poltár (1) - Lučenec (1) - Komárno (1) - Humenné (1) - Trenčianske Teplice (1) - Trebišov (1) - Považská Bystrica (1) - Ždaňa (1) - Hostice (1) - Dubnica nad Váhom (1) - Dolný Kubín (1) - Bobrovec (1) - Poprad (1) - Martin (1) - Skalica (1) - Pezinok (1) - Myjava (1) - Mlynská dolina (1) - Lipany (1) - Levice (1) - Galanta (1)
IMG
Základná organizácia OZ PŠaV pracovníkov Základnej školy ul. Gorazdova
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Rozvíjanie činnosti pracovníkov základnej školy, pomoc zamestnancom.
Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou
IMG
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bánovce nad Bebravou
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Združenie výrobcov poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.
Partizánska 224, Bánovce nad Bebravou
IMG
LAVEX, Lanovky a vleky - záujmové združenie na Slovensku
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov. Revízie, technické prehliadky, kontroly lanoviek, odborné školenia.
M. Pišúta 5, Liptovský Mikuláš
IMG
Združenie autoškôl Slovenskej republiky
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Zmyslom existencie združenia je pomáhať svojim členom a prispievať k snahe o neustále zvyšovanie bezpečnosti v cestnej doprave.
Plzenská 2, Prešov
IMG
Národný bezpečnostný úrad
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Oblasti bezpečnosti, elektronický podpis, legislatíva, informácie pre verejnosť, linky, stanoviská a tlačové správy, školenia, download.
Budatínska 30, Bratislava-Petržalka
IMG
Slovenská informatická spoločnosť
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Mimovládna, nezisková stavovská organizácia, pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového a informačného inžinierstva.
FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava
IMG
Protimonopolný úrad SR
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Podpora hospodárskej súťaže. Zamedzovanie vzniku monopolného alebo dominantného postavenia podnikateľských subjektov.
Drieňová 24, Bratislava
IMG
Reprezentácia Európskej komisie v SR
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Zabezpečenie toku informácií medzi komisiou, médiami a verejnosťou, spolupráca s informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu.
Palisády 29, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Štátna správa v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.
Švermová 43, Banská Bystrica
IMG
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Prispievanie k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom vzdelávania, výcvikov, stáží.
Mokrohájska cesta 3, Bratislava-Karlova Ves
IMG
Združenie podnikateľov Slovenska
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Prispievanie k vybudovaniu modernej a rozvinutej trhovej ekonomiky. Zabráňovanie politickým a ekonomickým opatreniam vedúcim k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia.
Cukrová 14, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Kancelária pre overovanie nákladov tlače - ABC SR
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Zabezpečovanie objektívnych informácií o nákladoch periodickej tlače, zhromažďovanie výkazov o tlačených a predaných nákladoch.
Kutuzovova 17, Bratislava-Nové Mesto
IMG
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Služby a regulácia v oblasti elektronických komunikácií,
Továrenská 7, Bratislava-Staré Mesto
IMG
JZD Dobrá voda Hoštice u Volyně, družstvo
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Družstvo s rozsiahlym areálom pre usporadúvanie rôznych typov osláv a spoločenských akcií.
Hoštice 289, Hostice
IMG
Únia slovenských televíznych tvorcov
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Hľadanie prostriedkov proti komercionalizácii tvorby, prispievanie k objektívnemu hodnoteniu tvorby.
Líščie údolie 65, Bratislava
IMG
DAS Certification Slovakia, s. r. o.
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Výkon certifikácií systémov manažérstva pre štandardy. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 18001: 2007, ISO 22000:2005.
Škarvana 365/4, Prievidza
IMG
SAFETY & QUALITY STANDARD AGENCY, s.r.o.
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Certifikácia environmentálnych systémov kvality, systémov bezpečnosti potravín, certifikácia v zdravotníckom sektore.
Garbiarska 5, Košice
IMG
ACERT, s.r.o.
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Akreditovaný certifikačný orgán, certifikácia systémov manažérstva kvality, systémov environmentálneho manažérstva a systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
M.R. Štefánika 24/644, Trenčianske Teplice
IMG
Inšpektorát práce Prešov
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Kontrola pracovných postupov, prostriedkov, dodržiavania predpisov a BOZP.
Konštantínova 6, Prešov
IMG
QECON, spol. s r.o.
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Certifikácia manažérskych systémov podľa medzinárodných noriem, environmentálnych manažérskych systémov, systémov na zabezpečenie kvality.
Trieda SNP 4/1717, Banská Bystrica


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.