Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (49) - Košice (11) - Banská Bystrica (6) - Žilina (5) - Zvolen (4) - Trenčín (3) - Nitra (3) - Prievidza (3) - Prešov (3) - Svätý Jur (3) - Handlová (2) - Levice (2) - Martin (2) - Spišská Nová Ves (2) - Nové Zámky (2) - Rimavská Sobota (2) - Terchová (1) - Zlaté Moravce (1) - Vojka nad Dunajom (1) - Veľká (1) - Spišský Hrhov (1) - Nová Baňa (1) - Nitrianske Rudno (1) - Senica (1) - Sady nad Torysou (1) - Sabinov (1) - Ružomberok (1) - Rudina (1) - Poprad (1) - Piešťany (1) - Mojmírovce (1) - Modra (1) - Michalovce (1) - Mestečko (1) - Malacky (1) - Lučenec (1) - Lom nad Rimavicou (1) - Banská Štiavnica (1) - Kanianka (1) - Kaluža (1) - Jelka (1) - Ivanka pri Dunaji (1) - Galanta (1) - Dunajská Streda (1) - Dolný Kubín (1) - Dobrá Niva (1) - Červený Kláštor (1) - Častá (1)
IMG
Schindlerka, n.o.
Neziskové organizácie
Podpora regionálneho rozvoja zamestnanosti, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. vzdelávanie v oblasti počítačovej zručnosti.
Dolná 18, Banská Štiavnica
IMG
Senior Martin n.o.
Neziskové organizácie
Ubytovanie, stravovanie a ostatné služby spojené s dlhodobým pobytom odkázaných osôb - upratovanie, pranie, žehlenie, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo a rehabilitácia.
E. B. Lukáča 2, Martin
IMG
SARAHS SK n.o.
Neziskové organizácie
Duchovné a kultúrne hodnoty v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Organizovanie vzdelávacích podujatí. Životné prostredie, zdravie obyvateľstva, revitalizácia verejných plôch a objektov.
Gen. Svobodu 192/29, Spišský Hrhov
IMG
Anna Sophia - spoločnosť pre rozvoj eurytmie a umenia o.z.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia. Eurytmicko - umelecké vzdelávanie, umelecké vystúpenia, harmonický rozvoj duše.
Strapáky 3, Svätý Jur
IMG
SAIA, n. o.
Neziskové organizácie
Posilňovanie občianskej spoločnosti a napomáhanie internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Organizovanie štipendijných programov a programov na podporu vzdelávania.
Sasinkova 10, Bratislava
IMG
Súkromné centrum voľného času TALENTINO
Neziskové organizácie
Súkromné centrum voľného času. Krúžky - výučba angličtiny, slovenského jazyka a matematiky, fotografovanie, práca s kamerou a mikrofónom, tvorba webstránok, varenie, posilňovanie, tvorivé písanie.
Ostredková 14, Bratislava
IMG
Šťastný život n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia zaoberajúca sa posilnením zdravia mentálne postihnutých detí a mládeže vo veku 13 - 29 rokov. Denný stacionár pre mentálne postihnuté deti a mládež.
Mojmírovce 857, Mojmírovce
IMG
Sophia, n. o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia. Škola angelológie - duchovné, etické a estetické hodnoty života. Predaj literatúry, organizovanie prednášok.
Koreničova 11, Bratislava-Staré Mesto
IMG
ALŽBETKA, n. o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby.
Školská 4, Spišská Nová Ves
IMG
Nezisková organizácia M.E.S.A. 10
Neziskové organizácie
Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy - podpora slobodnej trhovej ekonomiky.
Bajkalská 25, Bratislava
IMG
Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o.
Neziskové organizácie
Rozvoj Trenčianskeho regiónu - zastupovanie a ochrana záujmov, poradenstvo pri domácej i zahraničnej legislatíve, poskytovanie odborných služieb, aktuálnych informácií a garancií, projekty.
Jilemnického 2, Trenčín
IMG
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Neziskové organizácie
Podpora ekonomických a sociálnych reforiem s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.
Bajkalská 25, Bratislava-Ružinov
IMG
CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia, ktorá nadviazala na celosvetové hnutie Independent Living (Nezávislý život). Cieľom tohto hnutia je dosiahnuť rovnoprávne postavenie ľudí s postihnutím so zdravými.
Tehelná 26, Bratislava-Nové Mesto
IMG
SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.
Neziskové organizácie
Komplexné sociálno-zdravotnícke služby - bývanie, stravovanie pre ľudí v dôchodkovom veku, starých a zdravotne postihnutých, ktorí poberajú starobný alebo invalidný dôchodok.
Nitrianske Rudno , Nitrianske Rudno
IMG
Stredoškolská študentská únia Slovenska
Neziskové organizácie
Nezisková mimovládna organizácia združujúca študentské samosprávy na stredných školách na Slovensku s cieľom zapojiť študentov do rozhodovacieho procesu ich vlastného vzdelávania.
Radlinského 21, Žilina
IMG
Maják n.o.
Neziskové organizácie
Zariadenie pre hluchoslepých mladých ľudí - starostlivosť, vzdelávanie, odborná starostlivosť.
Zdoba 79, Sady nad Torysou
IMG
Harmónia s prírodou - Ranč u Indiánky
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia - ochrana a starostlivosť o zvieratá, útulok, kurzy jazdenia.
Radlinského 2432, Malacky
IMG
Charita sv. Alžbety n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia, charitatívno - sociálne služby pre občanov v hmotnej a sociálne núdzi, bezdomovci, rodiny, starí a chorí občania.
J. Jesenského 495/33, Zvolen
IMG
Centrum pre hospodársky rozvoj
Neziskové organizácie
Nezisková mimovládna organizácia - výskum ekonomických a sociálnych javov.
Bajkalská 25, Bratislava
IMG
PROVENTUS n.o.
Neziskové organizácie
Ochrana životného prostredia. Vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia so zameraním na efektívne využívanie zdrojov surovín a energií, bezpečnosť, obnoviteľné zdroje.
Semianova 2, Bratislava-Nové Mesto


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.