Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (49) - Košice (11) - Banská Bystrica (6) - Žilina (5) - Zvolen (4) - Trenčín (3) - Nitra (3) - Prievidza (3) - Prešov (3) - Svätý Jur (3) - Handlová (2) - Levice (2) - Martin (2) - Spišská Nová Ves (2) - Nové Zámky (2) - Rimavská Sobota (2) - Terchová (1) - Zlaté Moravce (1) - Vojka nad Dunajom (1) - Veľká (1) - Spišský Hrhov (1) - Nová Baňa (1) - Nitrianske Rudno (1) - Senica (1) - Sady nad Torysou (1) - Sabinov (1) - Ružomberok (1) - Rudina (1) - Poprad (1) - Piešťany (1) - Mojmírovce (1) - Modra (1) - Michalovce (1) - Mestečko (1) - Malacky (1) - Lučenec (1) - Lom nad Rimavicou (1) - Banská Štiavnica (1) - Kanianka (1) - Kaluža (1) - Jelka (1) - Ivanka pri Dunaji (1) - Galanta (1) - Dunajská Streda (1) - Dolný Kubín (1) - Dobrá Niva (1) - Červený Kláštor (1) - Častá (1)
IMG
Šťastný život n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia zaoberajúca sa posilnením zdravia mentálne postihnutých detí a mládeže vo veku 13 - 29 rokov. Denný stacionár pre mentálne postihnuté deti a mládež.
Mojmírovce 857, Mojmírovce
IMG
Sophia, n. o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia. Škola angelológie - duchovné, etické a estetické hodnoty života. Predaj literatúry, organizovanie prednášok.
Koreničova 11, Bratislava-Staré Mesto
IMG
ALŽBETKA, n. o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby.
Školská 4, Spišská Nová Ves
IMG
Nezisková organizácia M.E.S.A. 10
Neziskové organizácie
Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy - podpora slobodnej trhovej ekonomiky.
Bajkalská 25, Bratislava
IMG
Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o.
Neziskové organizácie
Rozvoj Trenčianskeho regiónu - zastupovanie a ochrana záujmov, poradenstvo pri domácej i zahraničnej legislatíve, poskytovanie odborných služieb, aktuálnych informácií a garancií, projekty.
Jilemnického 2, Trenčín
IMG
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Neziskové organizácie
Podpora ekonomických a sociálnych reforiem s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.
Bajkalská 25, Bratislava-Ružinov
IMG
CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia, ktorá nadviazala na celosvetové hnutie Independent Living (Nezávislý život). Cieľom tohto hnutia je dosiahnuť rovnoprávne postavenie ľudí s postihnutím so zdravými.
Tehelná 26, Bratislava-Nové Mesto
IMG
SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.
Neziskové organizácie
Komplexné sociálno-zdravotnícke služby - bývanie, stravovanie pre ľudí v dôchodkovom veku, starých a zdravotne postihnutých, ktorí poberajú starobný alebo invalidný dôchodok.
Nitrianske Rudno , Nitrianske Rudno
IMG
Stredoškolská študentská únia Slovenska
Neziskové organizácie
Nezisková mimovládna organizácia združujúca študentské samosprávy na stredných školách na Slovensku s cieľom zapojiť študentov do rozhodovacieho procesu ich vlastného vzdelávania.
Radlinského 21, Žilina
IMG
Maják n.o.
Neziskové organizácie
Zariadenie pre hluchoslepých mladých ľudí - starostlivosť, vzdelávanie, odborná starostlivosť.
Zdoba 79, Sady nad Torysou
IMG
Harmónia s prírodou - Ranč u Indiánky
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia - ochrana a starostlivosť o zvieratá, útulok, kurzy jazdenia.
Radlinského 2432, Malacky
IMG
Charita sv. Alžbety n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia, charitatívno - sociálne služby pre občanov v hmotnej a sociálne núdzi, bezdomovci, rodiny, starí a chorí občania.
J. Jesenského 495/33, Zvolen
IMG
Centrum pre hospodársky rozvoj
Neziskové organizácie
Nezisková mimovládna organizácia - výskum ekonomických a sociálnych javov.
Bajkalská 25, Bratislava
IMG
PROVENTUS n.o.
Neziskové organizácie
Ochrana životného prostredia. Vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia so zameraním na efektívne využívanie zdrojov surovín a energií, bezpečnosť, obnoviteľné zdroje.
Semianova 2, Bratislava-Nové Mesto
IMG
AHEAD n.o.
Neziskové organizácie
Realizácia projektov vzdelávania a rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti.
Mlynské Nivy 71, Bratislava
IMG
KONTAKT, n.o.
Neziskové organizácie
Samostatná neštátna a nezisková organizácia poskytujúca služby sociálnej starostlivosti na profesionálnej úrovni pre široký okruh starších občanov.
Strojárenská 13, Košice
IMG
ROAD, nezisková organizácia
Neziskové organizácie
Resocializačné zariadenie. Terapeutická komunita má rodinného charakteru, skupinová, individuálna, pracovná a terénna terapia.
Handlovská 11, Bratislava
IMG
Stopka, n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti neformálneho i formálneho vzdelávania a výchovy, najmä detí, mládeže a ich rodín prostredníctvom zážitku a integrácie.
Námestie Andreja Hlinku 1105/17, Ružomberok
IMG
Andra - vzdelávacie centrum n.o.
Neziskové organizácie
Vzdelávacie centrum - kurzy s tematikou konsolidovanej účtovnej závierky, samotné zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky pre mestá a obce.
Sídlisko Hanza 315/5, Galanta
IMG
Bethesda Senior, n.o.
Neziskové organizácie
Komplexné poskytnutie teoretickej a praktickej podpory a poradenstva v ťažkých životných situáciách. Poradenstvo v oblasti sociálnej, psychologickej a v oblasti ľudských práv a základných slobôd.
Žriedlová 3, Košice - Staré Mesto


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.