Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (49) - Košice (11) - Banská Bystrica (6) - Žilina (5) - Zvolen (4) - Trenčín (3) - Nitra (3) - Prievidza (3) - Prešov (3) - Svätý Jur (3) - Handlová (2) - Levice (2) - Martin (2) - Spišská Nová Ves (2) - Nové Zámky (2) - Rimavská Sobota (2) - Terchová (1) - Zlaté Moravce (1) - Vojka nad Dunajom (1) - Veľká (1) - Spišský Hrhov (1) - Nová Baňa (1) - Nitrianske Rudno (1) - Senica (1) - Sady nad Torysou (1) - Sabinov (1) - Ružomberok (1) - Rudina (1) - Poprad (1) - Piešťany (1) - Mojmírovce (1) - Modra (1) - Michalovce (1) - Mestečko (1) - Malacky (1) - Lučenec (1) - Lom nad Rimavicou (1) - Banská Štiavnica (1) - Kanianka (1) - Kaluža (1) - Jelka (1) - Ivanka pri Dunaji (1) - Galanta (1) - Dunajská Streda (1) - Dolný Kubín (1) - Dobrá Niva (1) - Červený Kláštor (1) - Častá (1)
IMG
Schindlerka, n.o.
Neziskové organizácie
Podpora regionálneho rozvoja zamestnanosti, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. vzdelávanie v oblasti počítačovej zručnosti.
Dolná 18, Banská Štiavnica
IMG
Senior Martin n.o.
Neziskové organizácie
Ubytovanie, stravovanie a ostatné služby spojené s dlhodobým pobytom odkázaných osôb - upratovanie, pranie, žehlenie, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo a rehabilitácia.
E. B. Lukáča 2, Martin
IMG
SARAHS SK n.o.
Neziskové organizácie
Duchovné a kultúrne hodnoty v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Organizovanie vzdelávacích podujatí. Životné prostredie, zdravie obyvateľstva, revitalizácia verejných plôch a objektov.
Gen. Svobodu 192/29, Spišský Hrhov
IMG
Anna Sophia - spoločnosť pre rozvoj eurytmie a umenia o.z.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia. Eurytmicko - umelecké vzdelávanie, umelecké vystúpenia, harmonický rozvoj duše.
Strapáky 3, Svätý Jur
IMG
SAIA, n. o.
Neziskové organizácie
Posilňovanie občianskej spoločnosti a napomáhanie internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Organizovanie štipendijných programov a programov na podporu vzdelávania.
Sasinkova 10, Bratislava
IMG
Súkromné centrum voľného času TALENTINO
Neziskové organizácie
Súkromné centrum voľného času. Krúžky - výučba angličtiny, slovenského jazyka a matematiky, fotografovanie, práca s kamerou a mikrofónom, tvorba webstránok, varenie, posilňovanie, tvorivé písanie.
Ostredková 14, Bratislava
IMG
Centrum Slniečko, n.o.
Neziskové organizácie
Poskytovanie všeobecno-prospešných služieb a napomáhanie k riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí a obetí rodovo podmieneného násilia.
Fábryho 5, Nitra
IMG
Občianske združenie - Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím
Neziskové organizácie
Nezisková, spoločenská organizácia združujúca ľudí ochotných pomáhať ľuďom s viacnásobným postihnutím.
Rekreačná 393, Nová Baňa
IMG
ZORA - Združenie občanov pre regionálne aktivity
Neziskové organizácie
Neziskové občianske združenie, zvyšovanie úrovne vzdelanosti a zamestnanosti v regiónoch s nízkou zamestnanosťou a vysokou mierou sociálne odkázaných.
Bárdošova 12, Bratislava
IMG
Regionálna rozvojová agentúra HORNÉ POŽITAVIE
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia. Napomáhanie ekonomického a sociálneho rozvoja, usmerňovanie a získavanie partnerstiev pre vzájomné prepojenie verejnej správy, podnikateľov a tretieho sektora.
Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
IMG
Orchidamos Slovakia, n.o.
Neziskové organizácie
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj a prezentácia kultúrnych hodnôt, pomoc pri organizácii kultúrnych podujatí. Vzdelávania, výchova a telesná kultúra.
Stavbárov 6, Prievidza
IMG
Orbits institute
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia, zameraná na výchovu a rozvoj osobnosti - rozvíjanie schopnosti v oblasti komunikácie, podnecovanie medzikultúrnej výmeny, rozvoj situačného leadershipu.
Bajkalská 29/E, Bratislava
IMG
Medzinárodný klub SR
Neziskové organizácie
Podpora rozvoja medzinárodnej ekonomickej i kultúrnej spolupráce, vstupu SR do medzinárodných ekonomických štruktúr a organizácií, šírenia poznatkov o najnovších trendoch.
Furdekova 5, Piešťany
IMG
Transparency International Slovensko
Neziskové organizácie
Medzinárodná mimovládna nezisková organizácia zameraná na problémy transparentnosti a korupcie na medzinárodnej a národnej úrovni.
Bajkalská 25, Bratislava
IMG
Združenie astmatikov Slovenskej republiky
Neziskové organizácie
Pacientska nezisková organizácia. Šírenie prevencie, osvety, zabezpečenia dostupnosti kvalitnej liečby a zlepšenia zdravotného a sociálneho postavenia dospelých a detí trpiacich astmou na Slovensku.
Šustekova 2, Bratislava-Petržalka
IMG
Občianske združenie Terra therapeutica
Neziskové organizácie
Mimovládna nezisková organizácia, využívanie liečivých účinkov hliny a umenia.
Rajtákova 50, Bratislava-Lamač
IMG
Europacolon Slovensko
Neziskové organizácie
Pacientske občianske združenie zamerané na problematiku kolorektálneho karcinómu - rakoviny hrubého čreva a konečníka.
Cukrová 14, Bratislava-Staré Mesto
IMG
SLICPEN - Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie
Neziskové organizácie
Nezávislé neziskové združenie. Združenie právnických osôb, ktoré vyrábajú, používajú alebo sa zaoberajú obalovými prvkami a materiálmi.
Karadžičova 8/A, Bratislava-Ružinov
IMG
ASTERION, n.o.
Neziskové organizácie
Pomoc pri rozvoji malého a stredného podnikania, predovšetkým situovaného do podnikateľského inkubátora.
Námestie baníkov 5, Handlová
IMG
Regionálne poradenské a informačné centrum Dunajská Streda
Neziskové organizácie
Neziskové združenie právnických osôb s cieľom iniciovať a podporovať hospodársky rozvoj prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja malého a stredného podnikania.
Kukučínova 459/18, Dunajská Streda


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.