Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (29) - Košice (5) - Žilina (4) - Komárno (2) - Galanta (2) - Púchov (2) - Žiar nad Hronom (2) - Veľký Šariš (1) - Trnava (1) - Trenčín (1) - Topoľčany (1) - Šoporňa (1) - Šamorín (1) - Šaľa (1) - Šahy (1) - Svodín (1) - Svit (1) - Snina (1) - Slavec (1) - Piešťany (1) - Nitra (1) - Mojmírovce (1) - Mlynky (1) - Martin (1) - Kráľovský Chlmec (1) - Bojnice (1) - Bardejov (1) - Banská Bystrica (1)
IMG
Nadácia ZSNP a Slovalco
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia, ktorej poslaním je podpora projektov v oblastiach vzdelávania, tvorby a ochrany životného prostredia, zdravia a zdravotníctva, sociálnych regionálnych projektov a kultúry.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
IMG
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácie na podporu kultúry
Podpora kvalitných verejnoprospešných projektov - v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia.
Tomášikova 48, Bratislava - Nové Mesto
IMG
Nadácia VÚB
Nadácie na podporu kultúry
Podpora projektov v grantovej schéme, realizovanie projektov spoločenskej zodpovednosti a kultúrneho dedičstva.
Mlynské nivy 1, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Nadácia ART
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia pre vytváranie a zlepšovanie podmienok pre prezentáciu, propagáciu, vznik a realizáciu diel v oblasti výtvarného umenia, projekty zacielené na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt.
Súmračná 24, Bratislava-Ružinov
IMG
Nadácia Pro litteris
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia Pro litteris - rozvoj vzdelávania na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským. Pomoc pri zabezpečovaní a zvyšovaní úrovne vzdelávania študentov, dotácia školských akcií a súťaží.
Nám. SNP 1004/34, Galanta
IMG
Nadácia Gymnázia Kráľovský Chlmec - vzdelanie a kultúra
Nadácie na podporu kultúry
Pomoc pri finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít Gymnázia v Kráľovskom Chlmci.
Horešská 18, Kráľovský Chlmec
IMG
Nadácia ART.EAST
Nadácie na podporu kultúry
Podpora vzniku umeleckých diel, organizovanie vzdelávacej činnosti formou prednášok, exkurzií, literárnych a hudobných večerov.
Česká 2628/9, Snina
IMG
Nadácia Pro musica Bratislava
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia Pro musica Bratislava - podpora organizovania bratislavských hudobných slávností.
Hálkova 5, Bratislava-Nové Mesto
IMG
Nadácia Mateja Bella
Nadácie na podporu kultúry
PrehÄşbenie vzdelávania a osobného rozvoja študentov a pedagógov Evanjelického lýcea a Evanjelickej ZŠ, podpora zabezpečenia a rozvoju evanjelického školstva na Slovensku.
Vranovská 2, Bratislava-Petržalka
IMG
Nadácia Chemosvit
Nadácie na podporu kultúry
Získavanie a prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov a darov s cieľom podporovať zdravotnícke, vzdelávacie a sociálne zariadenia.
Štúrova 101, Svit
IMG
Nadácia Doprastav
Nadácie na podporu kultúry
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia, rozvoj a podpora vzdelania a telovýchovy, humanitárna pomoc jednotlivcom alebo skupine osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života.
Drieňová 27, Bratislava-Ružinov
IMG
Nadácia LUMEN Ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež Šoporňa-Štrkovec
Nadácie na podporu kultúry
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitárnych cieľov, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže.
Domov soc.služ. pre deti a dosp., Šoporňa
IMG
Livka n.f.
Nadácie na podporu kultúry
Finančná podpora liečby zdravotne ťažko postihnutej Lívie Kočnerovej ako aj iných detí a mládeže postihnutých detskou mozgovou obrnou. Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania.
Školská 9, Bojnice
IMG
Nadácia LEKÁR
Nadácie na podporu kultúry
Podpora rozvoja zdravotníctva na území Slovenskej republiky, ochrana zdravia, vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
Dobšinského 12, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Detská farma Humanita, n.f.
Nadácie na podporu kultúry
Podujatia pre širokú verejnosť s aktívnym výchovno-vzdelávacím, ale aj špecifické podujatia so zameraním na vytváranie vzťahu k prírode, k zvieratám a k zachovaniu ľudových zvykov a tradícií.
Robotnícka 23, Šaľa
IMG
Komunitná nadácia Veľký Šariš
Nadácie na podporu kultúry
Pomáhanie, riešenie problémov občanov Veľkého Šariša. Podporovanie aktivít zameraných na zlepšenie vzdelanie a kultúru.
Nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš
IMG
Nadácia Emílie Kováčovej
Nadácie na podporu kultúry
Cieľom nadácie je podpora charity, uľahčenie života sociálne odkázaným občanom, zintenzívnenie úrovne vzdelania mladej generácie.
Štúrova 6, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Nadácia Budúcnosť Svodína
Nadácie na podporu kultúry
Podpora zvyšovania kvality života a životného prostredia v obci Svodín, podpora sociálneho a kultúrneho života.
Svodín 1117, Svodín
IMG
Nadácia SALVE
Nadácie na podporu kultúry
Podpora pozitívneho sebarozvoja každého jednotlivca, prispievanie k celkovému zvýšeniu kvality života na Slovensku.
Plynárenská 7/A, Bratislava-Ružinov
IMG
Stredoeurópska nadácia
Nadácie na podporu kultúry
Nezisková, súkromná a grantová organizácia na podporu a rozvoj stredoeurópskeho regiónu. Posilnenie občianskej spoločnosti, regionálny rozvoj, podpora mladých talentov, kultúry, vzdelávania.
Sasinková 12, Bratislava-Staré Mesto


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.