Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (29) - Košice (5) - Žilina (4) - Komárno (2) - Galanta (2) - Púchov (2) - Žiar nad Hronom (2) - Veľký Šariš (1) - Trnava (1) - Trenčín (1) - Topoľčany (1) - Šoporňa (1) - Šamorín (1) - Šaľa (1) - Šahy (1) - Svodín (1) - Svit (1) - Snina (1) - Slavec (1) - Piešťany (1) - Nitra (1) - Mojmírovce (1) - Mlynky (1) - Martin (1) - Kráľovský Chlmec (1) - Bojnice (1) - Bardejov (1) - Banská Bystrica (1)
IMG
Nadácia ZSNP a Slovalco
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia, ktorej poslaním je podpora projektov v oblastiach vzdelávania, tvorby a ochrany životného prostredia, zdravia a zdravotníctva, sociálnych regionálnych projektov a kultúry.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
IMG
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácie na podporu kultúry
Podpora kvalitných verejnoprospešných projektov - v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia.
Tomášikova 48, Bratislava - Nové Mesto
IMG
Nadácia Tatra banky
Nadácie na podporu kultúry
Programy a granty - organizovanie stretnutí s osobnosťami, podpora študentov, rómskej komunity, zvyšovanie kvality vzdelania.
Hodžovo nám. 3, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Nadácia RODINA, ZDRAVIE, VZDELANIE
Nadácie na podporu kultúry
Podpora vzdelávacích a zdravotníckych systémov formou podpory študentov a zdravotníckych pracovníkov pri prehlbovaní si poznatkov v školách a kurzoch.
Račianske mýto 1/A, Bratislava - Nové Mesto
IMG
Nadácia Mojmír
Nadácie na podporu kultúry
Rozvoj vedy, vzdelania, cestovného ruchu, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci.
Školská 919, Mojmírovce
IMG
Nadácia ASPEKT
Nadácie na podporu kultúry
Nezisková vzdelávacia inštitúcia - finančný a majetkový fond. Pomoc univerzitám, školám, študentom a verejnosti, organizovanie vzdelávacích programov pre verejnosť. Jazykové kurzy.
Akademická 4, Nitra
IMG
Nadácia PRO RATIO
Nadácie na podporu kultúry
Podpora aktivít mládeže, najmä podporovanie záujmových krúžkov a záujmových akcií študentov gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským.
Slnečná 2, Šamorín
IMG
Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra
Nadácie na podporu kultúry
Organizačné a finančné zabezpečenie bakalárskeho štúdia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v stredisku Topoľčany. Prípravné kurzy na prijímacie pohovory - matematika, ekonomika.
Bernolákova 28, Topoľčany
IMG
Nadácia SPP
Nadácie na podporu kultúry
Aktivity zamerané na rozvoj a podporu vzdelávania, ochranu kultúrnych hodnôt, podporu a ochranu detí a mladých ľudí s postihnutím, podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Kozia 11, Bratislava
IMG
Pečať mesta Šahy - Ipolyság város pecsétje-Sigillum oppidi Saag n. f.
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia pre šahanské jazzové koncerty, podpora a usporadúvanie koncertov.
Hlavné námestie 1, Šahy
IMG
Nadácia Jána Korca
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia Jána Korca. Realizácia projektov, podpora študentov technických smerov v rozvoji ich vzdelania a získavaní praktických zručností.
Okružná 5, Trnava
IMG
Kysucká kultúrna nadácia
Nadácie na podporu kultúry
Kysucká kultúrna nadácia - rozvíjanie kultúry, športu, ekonomiky a vzdelania na Kysuciach, zvýšenie úrovne regiónu, pomoc detským domovom, sociálnym ústavom, osamelým matkám, sirotám, týraným deťom.
Mickiewiczova 6, Bratislava
IMG
Nadácia VÚB
Nadácie na podporu kultúry
Podpora projektov v grantovej schéme, realizovanie projektov spoločenskej zodpovednosti a kultúrneho dedičstva.
Mlynské nivy 1, Bratislava - Staré Mesto
IMG
Nadácia ART
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia pre vytváranie a zlepšovanie podmienok pre prezentáciu, propagáciu, vznik a realizáciu diel v oblasti výtvarného umenia, projekty zacielené na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt.
Súmračná 24, Bratislava-Ružinov
IMG
Nadácia Pro litteris
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia Pro litteris - rozvoj vzdelávania na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským. Pomoc pri zabezpečovaní a zvyšovaní úrovne vzdelávania študentov, dotácia školských akcií a súťaží.
Nám. SNP 1004/34, Galanta
IMG
Nadácia Gymnázia Kráľovský Chlmec - vzdelanie a kultúra
Nadácie na podporu kultúry
Pomoc pri finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít Gymnázia v Kráľovskom Chlmci.
Horešská 18, Kráľovský Chlmec
IMG
Nadácia ART.EAST
Nadácie na podporu kultúry
Podpora vzniku umeleckých diel, organizovanie vzdelávacej činnosti formou prednášok, exkurzií, literárnych a hudobných večerov.
Česká 2628/9, Snina
IMG
Nadácia Pro musica Bratislava
Nadácie na podporu kultúry
Nadácia Pro musica Bratislava - podpora organizovania bratislavských hudobných slávností.
Hálkova 5, Bratislava-Nové Mesto
IMG
Nadácia Mateja Bella
Nadácie na podporu kultúry
PrehÄşbenie vzdelávania a osobného rozvoja študentov a pedagógov Evanjelického lýcea a Evanjelickej ZŠ, podpora zabezpečenia a rozvoju evanjelického školstva na Slovensku.
Vranovská 2, Bratislava-Petržalka
IMG
Nadácia Chemosvit
Nadácie na podporu kultúry
Získavanie a prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov a darov s cieľom podporovať zdravotnícke, vzdelávacie a sociálne zariadenia.
Štúrova 101, Svit


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.