Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (39) - Košice (18) - Nitra (14) - Prešov (13) - Banská Bystrica (10) - Žilina (8) - Zvolen (5) - Trnava (5) - Michalovce (4) - Liptovský Mikuláš (4) - Poprad (4) - Spišská Nová Ves (3) - Sečovce (3) - Komárno (3) - Topoľčany (2) - Dobšiná (2) - Dunajská Streda (2) - Malé Uherce (2) - Kežmarok (2) - Levice (2) - Nové Zámky (2) - Nové Mesto nad Váhom (2) - Sabinov (2) - Žabokreky nad Nitrou (1) - Zlaté Moravce (1) - Závada (1) - Šišov (1) - Rybník (1) - Rajecká Lesná (1) - Pezinok (1) - Petrovice (1) - Nižný Klátov (1) - Nitrianske Pravno (1) - Nesluša (1) - Nemčiňany (1) - Malé Kršteňany (1) - Liptovské Matiašovce (1) - Krompachy (1) - Čierne (1) - Čečejovce (1) - Brehy (1) - Báb (1) - Ždiar (1) - Vrícko (1) - Veľký Cetín (1) - Velčice (1) - Šenkvice (1) - Strážske (1) - Sliač (1) - Sása (1) - Rožňava (1) - Rosina (1) - Radôstka (1) - Oščadnica (1) - Opatovce nad Nitrou (1) - Nižná Jablonka (1) - Martin (1) - Krupina (1) - Horné Vestenice (1) - Giraltovce (1) - Dúbrava (1) - Dolná Krupá (1) - Čermany (1) - Budimír (1) - Bíňa (1) - Badín (1) - Snežnica (1) - Pastuchov (1) - Partizánske (1) - Ochodnica (1) - Mútne (1) - Veľké Chlievany (1) - Trenčianska Turná (1) - Topoľčianky (1) - Tesárske Mlyňany (1) - Štúrovo (1) - Svederník (1) - Svätý Jur (1) - Spišské Podhradie (1) - Jesenské (1) - Jablonov nad Turňou (1) - Drahňov (1) - Dolný Lopašov (1) - Demandice (1) - Červeník (1) - Cabaj - Čápor (1) - Andovce (1) - Želiezovce (1) - Záriečie (1) - Zádiel (1) - Urmince (1) - Trenčín (1) - Svit (1) - Starý Tekov (1) - Stará Bystrica (1) - Snina (1) - Predmier (1) - Podolínec (1) - Plevník - Drienové (1) - Námestovo (1) - Všechny města dle abecedy
IMG
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lovinobaňa
Náboženské inštitúcie
Kresťanské sviatosti, krížové cesty, piesne na počúvanie, oznamy, fotogaléria.
Cintorínska 296, Lovinobaňa
IMG
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR
Náboženské inštitúcie
Pomoc v prípade katastrof, humanitárne a sociálne služby, rozširovanie vzdelania. Generálne konferencie, online študijné materiály.
Grösslingová 4, Bratislava
IMG
Centrum Dianetiky a Scientológie Košice
Náboženské inštitúcie
Centrum Dianetiky a Scientológie. Všestranné náboženstvo zahŕňajúce rôzne aspekty ľudského života. Organizovanie seminárov, prednášok, kurzov. Predaj scientologickej literatúry.
Kmeťova 15, Košice
IMG
Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava
Náboženské inštitúcie
Zenová škola - poznanie samého seba prostredníctvom meditácií a starého učenia majstrov. Predaj zen - budhistických kníh.
Hanulova 5, Bratislava
IMG
Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite
Náboženské inštitúcie
Cirkevná organizácia - poslaním centra je napomáhať ľudskej a kresťanskej formácii študentov.
Univerzitná 1790/2, Žilina
IMG
Spoločenstvo Dávid
Náboženské inštitúcie
Spoločenstvo mladých kresťanov, modlitby, duchovné akcie, výlety, prednášky.
Hviezdoslavova 27, Spišská Belá
IMG
Rehoľa sv. Augustína na Slovensku
Náboženské inštitúcie
Pomoc ľuďom v núdzi, organizovanie akcií, pútí, pre mládež a dospelých.
Kostolianska 159, Košice
IMG
Dom viery
Náboženské inštitúcie
Kresťanské spoločenstvo Dom viery - evanjelikálne spoločenstvo, letnično - charizmatické. Vyznačuje sa Kristocentrizmom, zdôrazňovaním Svätého Ducha.
Karpatská 17, Poprad
IMG
Biblické centrum Plevník - Drienové
Náboženské inštitúcie
Podpora, vznik, poradenstvo a vzdelávanie mladej a strednej kresťanskej generácie v duchovnej, kultúrnej oblasti. Duchovná vzdelávacia činnosť.
Plevník - Drienové 12, Plevník - Drienové
IMG
Vinica Banská Bystrica
Náboženské inštitúcie
Kresťanské spoločenstvo zamerané na učenie o Kristovi. Informácie, história spoločenstva.
Trieda Hradca Králové 12, Banská Bystrica
IMG
Arcidiecézne centrum pre mládež
Náboženské inštitúcie
Pomoc kresťanskej mládeži zveľaďovať svoj duchovný život poriadaním stretnutí mládeže.
Metodova 1, Prešov
IMG
Komunita Blahoslavenstiev
Náboženské inštitúcie
Komunita združujúca veriacich ľudí všetkých životných stavov, inšpirovaných životom prvotnej cirkevnej obce.
Kláštorná 123, Liptovský Mikuláš
IMG
Diakona Kristovej lásky, n.f.
Náboženské inštitúcie
Kresťanská náboženská organizácia. Vykonávanie bohoslužieb, evanjelizačné a nemocničné služby, služby pre väzňov a dôchodcov.
Hlavná 3, Štúrovo
IMG
Mgr. Daniel Šobr
Náboženské inštitúcie
Budovanie evanjelikálnej novozmluvnej cirkvi charizmaticko - letničného typu.
Starohorská 6158/17, Banská Bystrica
IMG
Občianske združenie Nehemiáš
Náboženské inštitúcie
Občianske združenie, ktorého cieľom je budovanie spolupatričnosti, solidarity a vzájomnosti medzi kresťanmi.
Thurzova 16, Martin
IMG
Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony
Náboženské inštitúcie
Kongregácia ružových sestier, história, informácie o komunite, program, stretnutia.
Dražovská 15, Nitra
IMG
Inštitút Dcér Márie Pomocnice
Náboženské inštitúcie
Združenie osôb, ktoré sa snažia rozširovať úctu k Panne Márii Pomocnici. Spoločenstvo saleziánok venujúce sa výchove detí a mládeže.
Kremnická 17, Bratislava-Petržalka
IMG
Diecézne evanjelizačné stredisko
Náboženské inštitúcie
Spoločenstvo ľudí, ktorí majú živú skúsenosť s Kristom a chcú ju ďalej rozdávať a ohlasovať.
Zimná 187, Dobšiná
IMG
GORAZD n. f.
Náboženské inštitúcie
Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre - štúdium na seminári, knižnica, publikácie.
Samova 14, Nitra
IMG
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Náboženské inštitúcie
Misionárska spoločnosť. Služby preukazované starým, deťom, slobodným matkám, chorým v nemocnici, deťom na základných školách i v škôlke, veriacim vo farnostiach, bezdomovcom, utečencom a väzňom.
Oravská 10, Nitra


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.