Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (60) - Žilina (24) - Košice (16) - Pezinok (6) - Poprad (6) - Nové Zámky (5) - Senec (5) - Čadca (4) - Martin (4) - Šaľa (4) - Liptovský Mikuláš (3) - Topoľčany (3) - Trenčín (3) - Trnava (3) - Banská Štiavnica (2) - Banská Bystrica (2) - Čierne (2) - Dolný Kubín (2) - Ivanka pri Dunaji (2) - Kežmarok (2) - Kysucké Nové Mesto (2) - Brezovica (2) - Ľubeľa (2) - Nitra (2) - Prešov (2) - Raková (2) - Selice (2) - Skalica (2) - Snina (2) - Svätý Jur (2) - Šurany (2) - Zvolen (2) - Brezolupy (1) - Brestovany (1) - Kúty (1) - Kuchyňa (1) - Kotešová (1) - Limbach (1) - Lietavská Lúčka (1) - Liešťany (1) - Liesek (1) - Lemešany (1) - Lednické Rovne (1) - Lednica (1) - Lazy pod Makytou (1) - Kysucký Lieskovec (1) - Košarovce (1) - Korňa (1) - Komjatice (1) - Kolta (1) - Kokava nad Rimavicou (1) - Klenová (1) - Klčov (1) - Keť (1) - Kátlovce (1) - Kamenica nad Cirochou (1) - Kalša (1) - Kalinovo (1) - Jelšava (1) - Jelka (1) - Jasová (1) - Jakubany (1) - Jablonov (1) - Chynorany (1) - Chorvátsky Grob (1) - Hvozdnica (1) - Humenné (1) - Hul (1) - Hrušov (1) - Horný Vadičov (1) - Horné Saliby (1) - Horné Otrokovce (1) - Horné Orešany (1) - Hontianske Moravce (1) - Holíč (1) - Hlohovec (1) - Hertník (1) - Hermanovce (1) - Helcmanovce (1) - Harichovce (1) - Halič (1) - Gbely (1) - Gajary (1) - Dvorec (1) - Dunajská Lužná (1) - Dúbrava (1) - Dubovany (1) - Dražkovce (1) - Dolný Vadičov (1) - Dolný Ohaj (1) - Dolný Hričov (1) - Dolné Dubové (1) - Dojč (1) - Dlhé Pole (1) - Dlhé nad Cirochou (1) - Divina (1) - Dedinka (1) - Červený Hrádok (1) - Červeník (1) - Červenica (1) - Všechny města dle abecedy
IMG
Základná škola s Materskou školou Hul
Materské školy
Primárna výchova a vzdelávanie detí, dôraz na zdravý životný štýl, pohybové aktivity, telesná a ekologická výchova, vzťah k prírode, cudzie jazyky.
Hul 429, Hul
IMG
Základná škola s materskou školou Cádrová, Bratislava
Materské školy
Základná škola s materskou školou. Predškolská príprava, poskytovanie základného vzdelania, výučba všeobecných predmetov, cudzích jazykov, organizovanie výletov, exkurzií, výchovné poradenstvo.
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
IMG
Základná škola s Materskou školou v Brezovici
Materské školy
Základná škola s materskou školou. Primárne vzdelávanie, edukačné aktivity, krúžky, šport, organizovanie kultúrnych predstavení, exkurzií.
Školská 321, Brezovica
IMG
Cirkevná základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským, Keť
Materské školy
Cirkevná základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským.
Keť 218, Keť
IMG
Základná škola s materskou školou Sedlice
Materské školy
Základná škola s materskou školou, poskytovanie základného vzdelania, dôraz na zdravý životný štýl, pohybové a športové aktivity, edukačné aktivity, navštevovanie sauny, exkurzie.
Sedlice 3, Sedlice
IMG
Základná škola s materskou školou Samuela Štúra
Materské školy
Základná škola s materskou školou. Predškolská príprava detí, telesná a enviromentálna výchova, výlety a exkurzie, edukačné a pohybové aktivity, rozvoj sociability, emocionality detí.
Lubina 1, Lubina
IMG
Základná škola s materskou školou Vrútky
Materské školy
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie a predškolská príprava detí na školskú dochádzku, pomoc pri začleňovaní deťom so zdravotným postihnutím.
M. R. Štefánika 1, Vrútky
IMG
Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves
Materské školy
Základná škola, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania deťom, školské projekty, záujmové krúžky, rôzne podujatia školy, dôraz na zdravý vývin detí.
Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves
IMG
Základná škola s materskou školou, Poráč
Materské školy
Základné vzdelanie žiakov do 15 rokov, predškolská výchova detí. Cudzie jazyky, evniromentálna výchova, telesná výchova, pohybové aktivity, záujmová a klubová činnosť. Poskytovanie poradenstva.
Poráč 125, Poráč
IMG
Základná škola, I. Bukovčana 3, Bratislava
Materské školy
Výchovno-vzdelávací proces na základnej a materskej škole. Organizovanie školských akcií, záujmová činnosť v školskom klube detí, rozvoj tvorivosti, logického myslenia, grafomotoriky.
Ivana Bukovčana 3, Bratislava-Devínska Nová Ves
IMG
Základná škola s materskou školou Harichovce
Materské školy
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie, výchovné poradenstvo, športové a pohybové aktivity, záujmová činnosť, súťaže.
Levočská 53, Harichovce
IMG
Základná škola s materskou školou Dlhé nad Cirochou
Materské školy
Základná škola s materskou školou. Príprava detí na strednú školu, budovanie pozitívneho vzťahu k okoliu, prírode, umeniu, spoločnosti, školské aktivity, záujmové kluby, dôraz na zdravý vývin detí.
Dlhé nad Cirochou 231, Dlhé nad Cirochou
IMG
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Materské školy
Základná škola s materskou školou, predškolská príprava, základné vzdelanie, poradenstvo, školský klub, záujmové krúžky, rôzne pohybové aktivity, výlety, návštevy kultúrnych predstavení.
Vývojová 228, Bratislava-Rusovce
IMG
Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
Materské školy
Základná a materská škola, organizovanie súťaží pre žiakov, vedenie školského múzea, vydávanie školského časopisu.
Námestie A.Cabana č. 36, Komjatice
IMG
Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove
Materské školy
Základná škola s materskou školou, vyučovanie a výchova detí školského a predškolského veku, voľnočasové aktivity, krúžky, záujmová činnosť, tvorivé hry a úlohy, zdravý vývin dieťaťa.
Školská 248, Dolný Hričov
IMG
Základná škola s materskou školou Kolta
Materské školy
Spojená ZŠ a MŠ. Využívanie vzdelávacích programov z Infoveku, krúžková činnosť, výchovno-vzdelávacie aktivity podporujúce tvorivosť detí.
Kolta 245, Kolta
IMG
Základná škola s materskou školou Babín
Materské školy
Základná škola s materskou školou - školské a pohybové aktivity, záujmová činnosť, krúžky, príprava na strednú školu.
Babín 37, Babín
IMG
Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná
Materské školy
Výchovno - vzdelávacie činnosti, informácie o obci a škole, aktivity, projekty, časopis, zamestnanci a žiaci školy.
Bánovská 30, Trenčianska Turná
IMG
Základná škola s materskou školou, Kalinovo
Materské školy
Výchovná, vzdelávacia a záujmová činnosť pre deti a mládež, športový, počítačový, literárno-dramatický krúžok, dôraz na zdravý vývin detí, individuálny prístup, výlety, exkurzie.
SNP 158/20, Kalinovo
IMG
Základná škola s materskou školou Kokava nad Rimavicou
Materské školy
Základná škola s materskou školou, poskytovanie základného vzdelania a výchovného poradenstva, športové a pohybové aktivity žiakov, záujmové krúžky a kurzy pre deti.
Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.